Бременността не е заболяване, а нормално състояние на женското тяло. Въпреки това е необходимо специално внимание при провеждане на дентално лечение.


Бременността предизвиква значителни анатомични и физиологични промени, свързани с тялото на жената. Голяма част от бременните жени се нуждаят от стоматологично лечение поради повишения риск от развитие на зъбен кариес и други орални заболявания. 

 


Жената не бива да се плаши от стоматологични процедури, докато е бременна. Стоматологично лечение може да се предприеме без притеснения между 4-тия и 6-тия месец – тогава, когато са преминали неразположенията на ранната бременност и преди бебето да е станало прекалено голямо и да затруднява майката да лежи на денталния стол. Ако се случи нещо спешно, разбира се, може да се приложи лечение по всяко време. Все пак, трябва да се предвидят по-кратки визити, за по-леки манипулации. Ваденето на зъби се отлага, освен по спешност. Забранено е избелването на зъбите по време на бременност и кърмене.

 

Бременността оказва най-силно кариесогенно влияние при 30-35 годишните жени. При бременните честотата на кариес се увеличава в сравнение с небременните жени. Честотата нараства и с възрастта.

 

Причините за увеличената честота на кариес през бременността са:

  • Усилено слюноотделяне и загуба на калций;
  • Прием на по-мека храна, която полепва за по-дълго време по зъбите;
  • Промяна в начина на хранене – по-малко и по-често;
  • Увеличен прием на сладки и киселинни храни и напитки;
  • Промяна в състава и свойствата на слюнката;
  • Нарушена дъвкателна функция при бременни с кариес и лоша орална хигиена

Когато посетите денталния си лекар, не забравяйте да му съобщите, че сте бременна. Той трябва да знае за състоянието Ви. При необходимост от прилагането на локална анестезия, денталния лекар трябва да избере подходящия анестетик при бременност. Могат да се използват само чисти субстанции-без коригенти като адреналин и то в минимални количества.

 

Поставяне на локална анестезия по време на бременност е безопасна само, ако е в препоръчителна доза. Най-подходящи анестетици по време на бременност са: лидокаин без адреналин, артикаин, дикаин, прокаин.

 

Бременност и рентгенографии

Объркването относно безопасността при излагане на йонизиращо лъчение за бременни и кърмещи жени и техните бебета често води до ненужно избягване на полезни диагностични тестове или ненужно прекъсване на кърменето.

 

Рентгенографиите, които са клинично показани и правилно направени, се считат за безопасни и необходими за лечение на бременни жени.

 

The American Dental Association (ADA) препоръчва да се отлагат рентгенографиите по време на бременността, ако това е възможно.

 

С малки изключения, радиационното облъчване чрез радиография и компютърна томография (КТ) е в доза, много по-ниска от експозицията, свързана с увреждане на плода. Рискът за плода от йонизираща радиация зависи от гестационната възраст в момента на експозиция и дозата на радиация. Ако при ранна ембриогенеза възникне изключително висока доза (над 1 Gy), най-вероятно това ще бъде летално за ембриона. Тези нива на дозата обаче не се използват при диагностично изследване. 

 

През първия триместър плодът е най-чувствителен към радиация, тъй като клетките на плода активно се делят. През втория и третия триместър плодът е по-малко чувствителен към радиация. 

 

Основният принцип, който трябва да се поддържа по всяко време е, че пациентът трябва да бъде изложен на възможно най-ниската дозирана модалност, като в същото време постига необходимите диагностични данни. Bitewing и панорамната рентгенография генерират около една трета радиационното облъчване при цялостна серия интраорални рентгенографии. Ако се използват защитни мерки като високоскоростни филми, оловна престилка и яка за щитовидната жлеза, стоматологичната рентгенография е абсолютно безопасна за бременни пациенти.

 

Непълната и неточна диагноза може да доведе до неадекватно или неподходящо лечение по време на бременност. Затова трябва да се правят подходящи зъбни рентгенографии. При бременни и кърмещи жени тези образни изследвания трябва да се назначават, когато стандартът за грижа включва рентгенографии и когато лечението не може да изчака до раждането.

 

Първичната дентална профилактика преди забременяване е от изключителна важност, за да се предотвратят усложнения по време на бременността.