Загубата на един или няколко зъба може да се случи във всеки етап от човешкия живот. Причините са различни, но във всички случаи липсващият зъб води до нарушена дъвкателна функция. Може да има и проблем с артикулацията, както и влошена естетика. Във всички случаи на липсващ зъб е добре да се пристъпи своевременно към неговото възстановяване. Навременното решение на такъв тип проблем предпазва от различни видове усложнения - промяна в захапката, болки в челюстните стави, неправилна дъвкателна функция, което води до влошено храносмилане и др.

 

Липсата на зъб или зъби може да бъде вродена или придобита. При вродените дефекти може да се наблюдава липсата на един, няколко или всички зародиши при временното и/или постоянно съзъбие. Най-често липсват зародишите на третите постоянни кътници (мъдреци). Те са зъби, които обикновено не подлежат на възстановяване, тъй като при липсата им и наличие на останалите кътници, не се наблюдава влошена дъвкателна функция.


 

Причините за загуба на зъб са различни. Може да бъде в следствие на травма, заболяване на твърдите зъбни структури, заболяване на зъбодържащия апарат и др. Премахването (екстракция) на увреден зъб се извършва с местна анестезия от лекар по дентална медицина. Временните детски зъби отпадат поради настъпващата физиологична смяна, но понякога се налага те също да бъдат премахнати в зъболекарски кабинет.

 

Обеззъбяването може да бъде частично - липсват един или няколко зъба в едната или в двете челюсти. При тоталното обеззъбяване няма нито един наличен зъб в съответната челюст.

 

Методите на лечение при липсващи зъби могат да се разделят на снемаеми и фиксирани конструкции. Снемаемите се наричат протези. Те се изработват от различни видове пластмаси, метали и керамика и могат да се свалят и поставят лесно в домашни условия. Премахват се задължително от устата ежедневно за хигиенизиране. Може да се прилагат както при частично, така и при тотално обеззъбяване. За опора на протезите могат да служат обеззъбените алвеоларни гребени на челюстите, налични останали зъби, импланти и различни други видове възстановявания на зъбите (корони, мостове).

 

Фиксираните конструкции се наричат мостове. Те могат да се приложат при ограничени дефекти, т.е. липсващият зъб/зъби е между налични такива, които служат за опора. Мостовете могат да бъдат изработени в зъботехническа лаборатория - индиректен метод или на място в кабинета - директен метод. Материалите, които може да се използват са разнообразни - от различни видове пластмаси, до метали и керамики. Мостове могат да се използват при частично обеззъбяване, тъй като за опора служат наличните зъби. При загуба на всички зъби, мост може да се постави и върху импланти.

 

Комбиниран хирургично-протетичен метод за възстановяване на изгубени зъби е поставянето на имплант. Чрез операция се слага титаниев имплантат в челюстните кости. Той имитира корена на изгубения зъб. Върху импланта се изработва подходяща протезна конструкция. Чрез импланти могат да се решат почти всички случаи на загуба на зъб, когато има достатъчно количество кост. Върху тях могат да се използват различни видове конструкции - от единични корони до снемаеми протези.