Както миналата седмица изяснихме нормално подредените зъби във всички посоки осигуряват т. нар. "ортогнатна" захапка. Това е идеалната захапка, тя е норма за подредбата на зъбите. Тя осигурява максимална функционална и естетическа интеграция на съзъбието.
 
Отклоненията от ортодонтската норма се разглеждат в следните раздели: отклонения при отделните зъби, отделните зъбни дъги и съотношението между челюстите. Този път ще разгледаме отклоненията в отделните зъбни дъги. Те се отнасят и за горна, и за долна зъбна дъга.
 

1. Отклонения в ширината на зъбните дъги

 
Най-общо казано промените в ширината на зъбните дъги се делят на компресия и експанзия.
 
Когато челюстта е по-тясна от нормата, е налице компресия. Тя може да е резултат от различни проблеми по време на развитието на лицевия скелет. Пример за това е вредния навик устно дишане - спане с отворена уста. Това пречи на пълноценното развитие на горната челюст и тя оставя тясна и компресирана. Поради стеснението няма място за всички зъби и те израстват накриво и се струпват.
 
Експанзията на челюстите - широки челюсти, е сравнително рядко срещана и се изразява с разстояние между зъбите в постоянно съзъбие. Може да е симптом на системни заболявания, като акромегалия например.
 

2. Отклонения в дължината на зъбните дъги

Отклоненията в дължината на зъбните дъги засягат изгледа на предните зъби. Те се делят на ретрузия и протрузия.
 
При удължаване на зъбната дъга предните зъби са разположени по-напред. Те все едно изпъкват, "стърчат", устните трудно ги покриват. Тази деформация се нарича протрузия и често е в комбинация с компресията на челюстта.
 
При определени случаи предните зъби изглеждат като прибрани и наклонени навътре в устата. Това е изгледът при зъбна ретрузия. Тя често се комбинира с други деформации и отклонения в захапката.
 

3. Отклонения в симетричното разположение на левите и десните зъби


 
Естествената посока на движение на зъбите е напред. Затова в случаите на преждевременно изваждане на временни зъби, когато още е рано да се появи постоянния зъб, мястото за него се стеснява. Причината е придвижването на задните зъби напред, при което те може дори да затворят напълно празнината. Това се получава и когато има големи кариеси и разрушени зъби.
 
Това явление се нарича медиализация. Резултатът е нарушена подредба на зъбите, пробив на зъби извън зъбната дъга, нарушена естетика и функция. Дори може да се получи ретиниране на зъби - ретинираният зъб не може да пробие, защото мястото за него е затворено от задните зъби.
NEWS_MORE_BOX
 
 

4. Отклонение във ветртикалната позиция на зъбите

Тук става въпрос за явленията на инфра- и супрапозиция.
 
Зъбите в инфрапозиция стоят по-ниско от останалите, поради различни причини. Те могат да бъдат в непълен пробив, заради вреден навик - смучене на пръсти, биберон и др. Натискът върху зъбите не им позволява да пробият напълно и те остават в по-ниска позиция.
 
В супрапозиция се намират зъби, които стоят по-високо от нормата. Така е например при дълбока захапка, когато горните зъби покриват долните в голяма степен.
 
Отклоненията в зъбните челюсти и дъги се лекуват с различни техники - апаратчета или брекети, в зависимост от конкретния случай. Консултацията със специалист може да ви даде много насоки в това дали деформациите са временно явление, могат ли да се самокоригират, какво лечение е необходимо.
 
Лечението на тези деформации е дълго и изисква старание и упоритост от страна на пациента, но пък резултатите от него дават огромен естетически и функционален резултат.