Тютюнопушенето и оралната любов могат да увеличат риска от развитие на рак на устната кухина с до 50%. А вие знаете ли какви са симптомите на рака на устната кухина?

 

75% от хората не могат да идентифицират симптомите на рака на устната кухина. Броят на хората, диагностицирани с рак на устната кухина, се е увеличил на 135% за последните 20 години.


 

Оралният рак представлява сборна група от локализация на рака, който сам по себе си е хетерогенна група болести със злокачествен ход на протичане, но с различна хистология, различно протичане и прогноза.

 

В зависимост от биологичните и клинико-морфологични характеристики на туморите, те се отделят 2 големи групи: доброкачествени и злокачествени. Доброкачествените се проявяват по-скоро с локални симптоми, те не метастазират и не рецидивират като в зависимост от локализацията им могат да доведат и до животозастрашаващи състояния. Докато злокачествените се характеризират с бързо прогресиращ ход на развитие, инфилтрират и околните тъкани, могат да метастазират и рецидивират след проведено лечение.

 

По отношение на хистологията повече от 90% от случаите са сквамозноклетъчни карциноми (СКК). Около 9% се развиват от тъкани на слюнчените жлези и  други тъкани, като например саркоми и лимфоми. Останалият 1% са метастатични лезии от първични карциноми, които могат да се разполагат навсякъде в организма, най-често са резултат от карциноми на белия дроб, млечните жлези, простатата.

 

Оралният СКК рак е злокачествен процес, който се разпространява чрез локална инфилтрация и инвазия на съседните тъкани или метастазира в регионалните лимфни възли. Оралният рак може да доведе до смърт чрез локално препятствие по пътя на храната и въздуха, инфилтриране в главните съдове на глава и шия. Това може да доведе до значителни кръвозагуби, вторични инфекции, затруднена функция на определени органи.

 

С напредване на заболяването болните често получават затруднения в дишането, трудно преглъщане, редукция на тегло, атрофия на локална мускулатура или латерална парализа на мекото небце със загуба на рефлекс за повръщане.

 

Какви могат да бъдат симптомите на оралния рак?

Симптомите на рака на устната кухина могат да се появят в устата, по устните, по главата, по врата. 

 

Ранни симптоми на оралния рак могат да са:

  • Язвени образувания незарастващи повече от 3 седмици;
  • Бели или червени петна по устната лигавица;
  • Необикновена подутина и образувание в устната кухина;
  • Затруднено дъвчене, преглъщане или болки в езика, които не отминават повече от 2 седмици;
  • Странно, нетипично чувство в областта на устните, езика;
  • Промяна в говора

Един от най-честите изолирани причинители на рак на устната кухина е човешкия папилома вирус (HPV).

 

Предразполагащи фактори за развитие на рак на устната кухина могат да бъдат: тютюнопушенето, алкохолът, лошата хранителна диета, високия процент на безразборен секс, лошата орална хигиена. Високо рисковите групи с НРV-инфекции се откриват в около 30% от случаите. Синдрома на Plumber Vincent, както и хиповитаминозата на вит. А също увеличават риска от развитие на орален и орофарингеален рак

 

Редовните профилактични дентални прегледи могат да помогнат в навременното диагностициране и лечение на оралния рак. Освен това вие можете и сами вкъщи да проверявате лигавицата, устните, венците, подезичното пространство, небцето си и ако откриете нещо нетипично в устата си, да потърсите вашия стоматолог за преглед.