Устната кухина с нейната относително постоянна температура, рН на средата, изобилие на хранителни вещества, предлага оптимални условия за размножаване на множество микроорганизми, с приблизително постоянен по качество и количество състав. 
 
Около 50% от хората са носители на Candida albicans като представител на нормалната флора. Носителството на дрожди от род Кандида у здрави лица е обичайно, като зависи от мястото на вземане на пробата, сезона, хранителните навици. Най-честата локализация е дорзалната повърхност на езика. Кандидите, които се откриват в устната кухина са: C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.crusei.
 
Оралната кандидоза - „болестта на болестите“ обикновено се дължи на друго основно, скрито, недиагностицирано заболяване, което поражда свръхразвитие на кандида в устата. 
 
Травми по устната лигавица, занемарена орална хигиена, тютюнопушене могат да отключат бързото размножаване на кандида. Сухотата в устата (ксерокстомия) дължаща се на прием на лекарства, лъчелечение, синдром на Сьогрен често са предразполагащ фактор за развитие на кандида индфекция.
 
Установено е, че сред пациентите, подложени на лъчетерапия в лицево-челюстната област, най-малко един на всеки трима развива орална кандидоза.
 

Остра псевдомембранозна кандидоза

Най-честата форма на орална кандидозна инфекция е острата псевдомембранозна кандидоза. Среща се при новородени, като заразяването става през родовия канал. Развива се и при пациенти в напреднала възраст. Прием на антибиотици, кортикостероиди, имуносупресивна терапия, диабет, анемия, кръвни заболявания, левкемия, напреднали злокачествени заболявания, имунодефицитни състояния са често предразполагащи фактори.
 
Клиничната картина е представена от бяло-жълтеникави плаки, каймаковидни плаки, наподобяващи на пресечено прясно мляко. След сливането си плаките се разпростират върху широка повърхност на оралната лигавица. Този стоматит е неболезнен и след премахване на плаките се открива зачервена, кървяща повърхност. Често първоначалната локализация е букалната лигавица и по-рядко езикът.
 

Остра атрофична кандидоза

Нарича се още еритематозна остра кандидоза. Характеризира се с локализирани промени най-често по дорзалната повърхност на езика при пациенти, подложени на продължителна кортикостероидна или антибиотична терапия. Тази кандида инфекция е срещана и при пациенти с HIV-инфекция. Съществува становище, че медикаментите повишават способността за адхезия на дрождите, освен че намаляват нормалната орална флора.
Наблюдават се червени, еритематозни и болезнени зони, но липсва псевдомембранозен налеп.
 

Хронична атрофична кандидоза


Тази форма засяга около 65% от пациентите, носещи зъбни протези, като честотата е по-висока при жените. Кандида инфекцията тук е вторична, насложена върху променените тъкани, в резултат на хронична травма от носенето на неудобни протези. Често се съчетава с недобра орална хигиена.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Клиничната картина е представена от оток и зачервяване на оралната лигавица по небцето, но може да се наблюдава и в подпротезното поле на долна челюст.
 

Кандидозен ангуларен хейлит

Това е многофакторно заболяване с възпалителна етиология. Най-често се причинява от дрождите на род Кандида, но могат да участват и други микроорганизми. Непълноценното хранене, дефицитът на фолиева киселина, дефицита на желязо или на витамин В12 са само някои от предразполагащите фактори за развитие.
 
Клиничната картина се характеризира със зачервени устни ъгли, с подмокрящи рагади. Тази форма често се съчетава с хронична атрофична кандидоза.
 

Диагноза и лечение

В случаи на кандидозна инфекция микробиологичното изследване е водещо в поставяне на конкретна диагноза.
 
Поведението на денталния лекар се състои в премахване на предразполагащите и ретенционни фактори за развитието на кандида инфекция. На пациентите се забранява употребата на никотин. Налага се задължително подобряване на устната хигиена - хлорхексидиновите препарати имат частична антикандидозна активност. Според преценка на денталния лекар се предписват антимикотични препарати и антибиотици.