Оралният мукозит представлява възпаление на устната лигавица, причинено от повтарящи се инфекции в устната кухина. Те са най-често срещани при имунокомпрометирани пациенти - онкоболни на лъче- и химиотерапия, пациенти след трансплантация и др.

 

Оралните мукозити се имат различни инфекциозни причинители - гъбички, вируси, или механични такива- различни видове хронични травми.Най-общо мукозитът се характеризира с болка в устата, сухота, затруднено хранене и преглъщане. Заболяването пречи на храненето, пиенето, говора, всички дентални манипулации. Инфекцията в оралната лигавица отслабва нейната бариерна функция и я прави пропусклива за микроорганизми. Това води не само до влошаване на качеството на живот, но в крайни случаи може да се стигне до сепсис и застрашаване на живота.


Основен причинител на възпаление на оралната лигавица са гъбичните инфекции, причинени от представители на род Candida. Различни проучвания сочат, че от различни гъбични инфекции страдат над 300 милиона човека годишно. В устната кухина кандидозите могат да бъдат остри (псевдомембранозна, атрофична) и хронични (хиперпластична, атрофична, кожно-лигавична).


Предразполагащи фактори за развитие на кандидоза по оралната лигавица са различни дефицити в имунната система - злокачествени тумори, имуномодулиращи лекарства, нарушение във функцията на ендокринната система, ХИВ инфекция. Орална кандидоза се наблюдава по-често при малки деца и много възрастни пациенти, поради възрастовата специфика на имунната система. Промяната в храненето (строга диета, липса на витамини, микроелементи) може да благоприятства развитието на кандидоза. Други предразполагащи фактори са зъбните протези, прием на антибиотици, понижено слюноотделяне.


Диагнозата се поставя след подробно клинично, микробиологично изследване и/или вземане на биопсия. Лечението е с подходящи противогъбични препарати по определена схема.


Друг причинител на орален мукозит са вирусите. Най-често това са различни херпесни вируси - херпес симплекс, цитомегаловирус, Ебщайн-Бар вирус. Срещат се няколко форми на вирусните мукозити. Рецидивиращите афтозни язви се срещат по лигавицата на устните, бузите,  под езика, по мекото небце, носоглътката. Рецидивиращите херпесни язви се наблюдават по устните, твърдото небце, венците. Херпетиформеният дермато стоматит се наблюдава предимно по кожата и по-рядко по оралната лигавица.

 

Друг вирус, причинител на мукозни промени е човешкият папилома вирус – HPV. Среща се огнищна епителна хиперплазия (болест на Хек), кондиломи в устната кухина, обикновена брадавица, папилома и някои, форми на плоскоклетъчния карцином.


Оралният мукозит често се асоциира с пациенти, при които се провежда нехирургично лечение на онкологични заболявания (лъчетерапия и химиотерапия). Създадена е класификация на Оралните мукозити от Световната здравна организация, за да се преценява колко е тежко състоянието на пациента и какво лечение да се предприеме. Тежестта на заболяването е представено е 5-степенна скала:


0 - Не се наблюдава орален мукозит.
1 - Зачервяване и болезненост.
2 - Разраняване на лигавицата, с възможност за прием на твърди храни.
3 - Разраняване и прием само на течна храна.
4 - Разраняване, хранене през устата е невъзможно.


Превенцията на мукозит при предразположени пациенти е най-важната стъпка, която трябва да предприемат пациентите заедно с лекарите по дентална медицина. Важно е да се поддържа здравето на устната кухина- зъби, венци, лигавица, устни. При онкоболни пациенти е добре да се излекуват всички зъби преди започване на терапия. Това може да понижи риска от орален мукозит с до 25%.


Личната орална хигиена е основен фактор в справянето с това състояние. Механичното почистване трябва да се извършва на всички зъбни повърхности, както и на езика. То е добре да бъде последвано от изплакване с подходящ антибактериален разтвор.

 

Пациентите трябва да приемат достатъчно вода, за да е хидратирана устната кухина. Добре е да се използват и гелове за намазване на лигавицата (предпазва се от мехнично дразнене). Важно е да се спре употребата на тютюневи изделия и алкохол. Прилага се подходяща диета- без много люти храни, подправки, твърда храна и др.


Може да се използва терапия с лазер, за да се стимулира по-бързото заздравяване на лигавицата. Обикновено се използват нискоенергиини лазери. Приемът на цинк също благоприятства оздравяването.

 


Референции:
1. Лицево-челюстна и орална хурургия, София.
2. Rofrigues C., Henriques M., Oral mucositis caused by Candida glabrata biofilms: failure of the concomitant use of fluconazole and ascorbic acid, 10 Ther Adv Infectious Dis, 2017, Vol. 4(1) 10–17
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565848/
4. https://www.researchgate.net/profile/Stephen-Sonis/publication/5800927_Pathobiology_of_oral_mucositis_Novel_insights_and_opportunities/links/5a610e85a6fdccb61c50205f/Pathobiology-of-oral-mucositis-Novel-insights-and-opportunities.pdf