Обструктивната сънна апнея представлява многократни дихателни паузи по време на сън в резултат на обструкция (запушване) на горните дихателни пътища с продължителност около 10 секунди и честота повече от 5 броя на час. Заболяването е част от дихателните нарушения по време на сън.

 

Синдромът на обструктивната сънна апнея се характеризира със засягане на различни органи и системи в човешкия организъм. Тенденцията е за повишаване честотата на синрома в синхрон със затлъстяването, а за България честотата е около 5-10% от възрастното население.


 

Смята се, че основните предразполагащи фактори за развитието на обструктивна сънна апнея са: затлъстяването, тютюнопушенето, честата консумация на алкохол, изкривената носна преграда, както и уголемените сливици. При налични подобни фактори е необходима тяхната корекция и промяна в начина на живот.

 

Патогенезата на заболяването се дължи на повишената честота на събужданията по време на сън, апнеята, липсата на кислород и увеличеното количество въглероден диоксид в белите дробове. Наблюдават се още и вариации в интраторакалното налягане в белите дробове.

 

Обструктивната сънна апнея е определена за системно заболяване с прогресиращ ход. В световен мащаб се наблюдава висока смъртност на хора, страдащи от заболяването. Обструктивната сънна апнея води до социално значими последствия.

 

Клиничната симптоматика на сънната апнея се определя в значителна степен от степента на фарингеалната обструкция и честотата на тези респираторни събития по време на сън.

 

Нощната симптоматика се състои в:

 

 • Силно и смущаващо околните хъркане;
 • Дихателни паузи;
 • Неспокоен сън;
 • Обилно изпотяване;
 • Често уриниране;
 • Сухота в устата;
 • Дрезгав глас;
 • Отоци

 

Сухотата в устата от своя страна е причина за развитието на кариозни процеси по зъбите на пациента. Промяната на слюнчената секреция е основен предразполагащ фактор за развитие на кариеси и гингивални възпаления. Пациенти с обструктивна сънна апнея трябва да посещават редовно своите стоматолози за контрол на устната хигиена и нормализиране на слюнчената секреция.

NEWS_MORE_BOX

 

Дневната симпоматика се състои в:

 

 • Непълноценен сън;
 • Повишена дневна сънливост;
 • Умора;
 • Паметови нарушения;
 • Нарушена концентрация на вниманието, особено при децата;
 • Повишена склонност към грешки;
 • Промени в настроението-раздразнителност, депресия;
 • Промени в поведението-агресия

 

Усложненията, които могат да се развият следствие на заболяването са социално значими и засягат целия организъм. Някои от тези усложнения са: хипертония, сърдечна недостатъчност, коронарна болест, инфаркт, ритъмни нарушения, захарен диабет тип 2, инсулт, рефлукс езофагит, еректилна дисфункция.

 

Диагностиката на нарушенията на съня изисква познания в областта на пневмологията, кардиологията, неврологията, психиатрията, психологията и оториноларингологията. Диагностиката започва със свалянето на прецизна анамнеза от лекаря, попълването на специални въпросници, регистриране на дишане, сатурация, пулс, хъркане, автономни микросъбуждания. Изследването в стационарни условия включва полиграфия и полисомнография. Тези апаратни методи са важни в диагностиката на обструктивната сънна апнея.

 

Обструктивната сънна апнея се лекува когато: AHI > 5, съчетано с повишена дневна сънливост (ESS > 10), резистентна хипертония. AHI представлява апнея-хипопнея индекс, който е равен на броя апнеи, хипопнеи за час.

 

„Златен стандарт“ в лечението на обструктивната сънна апнея е СРАР терапията. Употребата на oral appliances се прилага при хабитуално хъркане, при лека степен на ОСА, при умерена или тежка ОСА, когато пациента отказва терапия СРАР. Принципът на действие на оral appliances се състои в изтегляне корена на езика или долната челюст напред. Част от тях са плочките за стабилизиране на небцето, държатели на езика, назални дилататори, устройства за предпазване от протрузия на долна челюст. Tе се изработват с помощта на стоматолог и зъботехник.

 

Още при проблеми със съня и хъркането се използват anti-snoring pillows, тениски против хъркане, специални колани. Хирургичното лечение е част от лечението на ОСА, но само при показания за това.