Образуванията в устната кухина могат да се класифицират по определени характеристики: цвят, форма, местоположение, причинител и др. Според цвета си могат да се разделят на бели, червени и пигментирани (използва се за по-тъмно оцветяване).

 

Различни по вид бели образувания могат да се появят по оралната лигавица вследствие на травми, инфекции, проблеми с имунната система, тумурни заболявания. Могат да бъдат болезнени и обикновено причиняват определен дискомфорт - сухота, парене.


 

В зависимост от вида на бялото петно по лигавицата, неговата давност и субективните усещания на пациента може да се предприеме вземане на биопсия за уточняване на диагнозата. Част от белите лезии се смятат за състояния предшестващи злокачествени заболявания на устната лигавица.

 

Бял спонгиозен невус - меки бели плаки, разположение по лигавицата на бузите, устните, пода на устната кухина и алвеоларните гребени на костите (мястото, на което са разположени зъбите). Видът им обикновено е нагънат или рошав. Може да бъдат разположени едностранно или двустранно и пациентът да не ги забележи.

 

Кандидози - образувания на лигавицата, причинени от гъбички от род Candida (най-често Candida albicans). Представляват бяло-жълти плаки, наподобяващи пресечено мляко, които обикновено лесно се отстраняват. Разположени са по лигавицата на бузите и езика. При хронична кандидоза плаките са неправилни и гъсто разположени, датиращи от дълго време, които не се изстъргват лесно.

 

Левкоедема - може да се прояви като линии или гънки. Обикновено е разположена по лигавицата на бузите от двете страни. По-рядко се засягат мекото небце, лигавицата на устните и подът на устната кухина.

 

Левкоплакията е бяло образувание с разнообразна клинична картина и симптоматика. Наблюдават се идиопатична, плоска, верукозна, петниста, вилозна (космата).

 

Лихен планус- представлява дантелоподобни плакоподобни бели образувания. Обикновено са симетрично разположени по лигавицата на бузите. Могат да се разраняват като причиняват болка и много трудно заздравяват.

 

При Лупус еритематодес може да се наблюдават разлики в оралните прояви в зависимост от формата на заболяването. Най-общо се наблюдават централни зачервени зони обрградени от надигнати бели линии. Може да има инфекция с Candida.

 

Наследствена дискератоза - проявява се с бели плаки, прогресиращи заболявания на зъбодържащите тъкани и рани. Наблюдава се по езика, лигавицата на бузите и носоглътката.

 

Синдром на Jadasson-Lewandowsky - изявява се под формата на дебели бели плаки. Характерен е забавен зъбен пробив и зъби без кариеси. Разполага се по езика, лигавицата на бузите и венците.

 

Субмукозна фиброза - в началото се проявява с бели мрамороподобни образувания по лигавицата. В последствие се наблюдават влакнести ленти с вертикално разположение или циркулярни около устата. Води до втвърдяване на устната лугавица и невъзможност за отваряне на устата. Разполага се по лигавицата на бузите, устните и мекото небце, както и зад последните зъби.

 

Никотинов стоматит - обикновено се наблюдава по небцето. Има белезникави уплътнения на лигавицата обикновено със зачервени места (точици), които са възпалени изходни канали на малките слюнчени жлези.

 

Бяла линия, функционална кератоза - разположена по лигавицата на бузите на нивото на дъвкателните повърхности на зъбите. Представляват бели или червени линии с грапава повърхност.

 

Химически изгаряния - наблюдават се различни рани по лигавицата, слаб оток. Може да се стигне до тежка некроза (в зависимост от веществото, причинило изгарянето и бързината на реакция). Забелязва се навсякъде в устната кухина.

 

Библиография:

1. Лицево-челюстна и орална хирургия, София, учебник.

2. Орални лезии, София, 2011, учебник.

3. Орална медицина, София, 2009, учебник.