Неинвазивните методи за промяна в цвета на зъбите не са свързани със загуба (изпиляване) на твърди зъбни структури. Такива са професионалното почистване и полиране, избелването чрез аплициране на различни химични агенти, поддържането чрез добра хигиена и липса на консумация на оцветяващи храни, напитки и тютюневи изделия.

 

Към неинвазивните методи за промяна в цвета на зъбите се причислява и бондингът. По своята същност той представлява добавяне на високоестетичен фотополимер към неизпилена зъбна повърхност. Извършва се специфична химична обработка на емайла и дентина на зъбите, след което се поставя подходящ композитен материал. Освен промяна в цвета, с бондингът може да се постигне и подобряване във формата на зъбите и подредбата на зъбните редици.


 

Инвазивни методи за промяна в цвета на зъбите са тези, при които се изпиляват част от твърдите зъбни структури. Изпилените зъби след това се покриват с различни по вид конструкции. Най-често използваните конструкции в естетичната зона на съзъбието са фасети, корони и мостове.

 

Фасетите представляват изключително фино изработени керамични или полимерни „люспи“, които покриват части от зъбната повърхност. Обикновено се поставят по видимата част на предните зъби, като достигат от венеца до режещите ръбове и покриват страничните (междузъбни) повърхности, за да се постигне максимална естетика. Изпиляването на зъбите за фасети е минимално. По този начин се постига и корекция във формата и подредбата на зъбите. Фасетите се поставят чрез различни по състав цименти.

 

За разлика от фасетите, короните обгръщат цялата надвенечна част на зъба до границата с корена. Те обхващат, както предната (видимата) част на зъба, така и страничните повърхности, както и тази към устната кухина. За изработването им също има разнообразни видове материали с различна здравина и естетика. За направата им частта от зъба над венеца се изпилява от всички страни като се получава умалено зъбче. След това върху него се циментира короната като шапка, която го предпазва от всички въздействия в устната кухина.

 

Може да се направи комбинация между използването на корони и фасети в естетичната зона. Прави се анализ на твърдите зъбни структури на пациента и се преценява за всеки отделен зъб кой е най-подходящият начин за постигане на желания резултат. Чрез короните също може да се постигне и подобрение във формата, подредбата на зъбите и захапката на пациента.

 

Друг метод за постигане на високи естетични резултати е поставянето на мост. Този термин се използва за конструкция в устната кухина, чрез която се замества липсващ зъб или няколко корони се свързват помежду си (още известно като блок-корони). Мостовете могат да се изработват чрез изпиляване на зъбите и поставяне на корони, които носят обикновено помежду си липсващия зъб. По този начин неоперативно се постига подобряване на естетиката и функцията в съзъбието и попълване на загубените по различни причини зъби.

 

При липсващ зъб може да се направи и така нареченият адхезивен мост, при който не се изпиляват съседните зъби- неинвазивен метод. Специални фибровлакна, които се прикрепят по зъбната повърхност, се използват за „скеле“ на бъдещата конструкция. Липсващият зъб се моделира в амбулаторни условия с определен вид композиционни материали.

 

Разнообразието от методи за подобряване на естетиката на усмивката налага да се прави добре информирано решение при избор на материали и конструкции. Трябва подробно да бъдат обсъдени желанията на пациента и резултатите, които могат да бъдет постигнати с всеки от посочените методи и материали с лекар по дентална медицина. Не бива да се забравя, че на първо място е здравето и целта е да се търси оптималното съотношение между подобрена естетика и запазена или подобрена функция.