Началото на човешкото развитие е моментът на оплождане на яйцеклетката от сперматазоида. Оплодената човешка клетка се нарича зигота. Тя представлява голяма единична клетка, която чрез бързо делене се превръща в кълбо от клетки, наречено морула. 
 
Морулата се намира в маточните тръби, която към края на първата седмица достига до матката. В това време матката е подготвена да я приеме под контрола на естрогена и прогестерона. На 4-тия ден морулата нараства, издува се и формира кухина, която вече се нарича бластоцист. На единия полюс във вътрешността му се струпва вътрешна клетъчна маса, която представлява истинският предшественик на ембриона. От двете страни на тази маса се формират две кухини, а в центъра клетъчната маса се организира в ембрионален диск. Бластоцистът бързо се прикрепва към стената на матката и там бързо нараства. 
 
Ембрионалният диск представлява обща стена на две съседни кухини. На 12-ти ден се формират два слоя - ектодермален и ендодермален.
 
Към края на втората седмица се образува гаструла - процес на морфогенеза. Между ендодерм и ектодерм се вмъква трети слой, наречен мезодерм. Тези три слоя от клетки се наричат зародишеви листа и дават началото на човешкия организъм.
 
Развитието на лицето става от 4-тата до 7-мата седмица.
 

Четвърта гестационна седмица

Лицевите структури току-що са започнали организацията си. Главовата част на зародиша бързо нараства, заради развиващите се мозъчни мехурчета. Ектодермата инвагинира към първичното черво и възниква устната ямка. Устната ямка е отделена от първичното черво чрез фарингеалната мембрана. В нея скоро се появява отвор и възниква първичната уста (stomadeum).
 
Най-рано се оформят контурите на долната челюст. На 33-35-ти ден долната челюст е почти оформена. Горната челюст се формира по-сложно и по-късно. Образуването и приключва около 65-ти ден.
 
 
Шеста гестационна седмица
 
В началото й латералната част на лицето започва бурно развитие, вследствие на което се разширява. Това разширение е резултат от латералното разширение на мозъка. Очите и максиларните израстъци сега заемат предна позиция. Устата леко се разширява в медиалната зона. Тази ембрионална седмица крие най-голям риск от развитие на челюстни деформации, вследствие на непълно сливане между максиларните израстъци и медиалния назален израстък. Ако не се получи това сливане, се развиват т.нар. „цепки“.
 

Седма гестационна седмица

Лицето получава все по-човешки вид. Очите заемат предната част на лицето, а носът заема по-малка част от общата лицева площ. Очите и ноздрите са на една хоризонтална линия. Горната устна е формирана след сливането, образувайки медиалния филтрум. Слуховите хълмчета са се слели и нараснали, образувайки ухото. Очният ръб около очите формира клепачите. Опасността от устни цепки е преминала!
NEWS_MORE_BOX
 
 
Само за три седмици са се случили изключително динамични промени, довеждащи до оформяне на познатото ни човешко лице.
 

Осма гестационна седмица


Контурите на горната челюст са оформени и започва развитието на устните и гингивата. През 7-8-ма седмица започва развитието на небцето, което завършва през 12-та ембрионална седмица. Образуването на небцето разделя устната от носната кухина. При отделянето на двете кухини, езикът остава в устната кухина. 
 
През 8-мата седмица се оформят още - мембранни кости, които първоначално произлизат от осификационни центрове. Тези центрове са: назални, премаксиларни, максиларни, зигоматични, сфеноидални и темпорални. Успоредно с вкостяването на лицевите кости, максиларната кост също нараства медиало, за вкостяване на небцето. Нарастването на максилараната кост се дължи на развиващите се зъбни зародиши в нея. Долната челюст се вкостява на базата на помощен хрущял.
 
Съотношение на двете челюсти
 
  1. Първична прогнатия - издаване напред на горната челюст - 2-ри ембрионален месец.
  2. Първична прогения - поради образуването на небцето и преместването на езика към нормална позиция в устната кухина – 3-ти ембрионален месец.
  3. Неонатална прогнатия (при раждането) - лицевият скелет расте по-бързо, позиция на фетуса преди раждането.
  4. Ортогнатия – повлияна от сученето и пробива на временните зъби.