Кървенето от венците може да бъде следствие на нещо просто, като травматичното използване на конец за зъби до сериозно здравословно състояние, изискващо болничен престой. По-чести причини за кървене от венците все пак са недостатъчното четкане на зъбите; неизползването или неправилното използване на конци и/или интердентални четки за зъби; прием на медикаменти; бременност.

 

Изследвания показват, че кървенето е по-чувствителен белег за възпаление в сравнение с визуалните промени на венците - форма, цвят, контур, текстура. Това е причина в клинични условия, кървенето и количеството на зъбната плака да се използват като основни диагностични маркери за гингивит, както и за определяне на активността на заболяването на пациенти с пародонтит.


 

Има случи, в които обаче липсата на кървене, може да ни заблуди. При пушачи или пациенти, използващи ежедневно вода за уста, кървене липсва поради диспластични промени в тъканите, промени във възпалителната реакция към инфекцията. Кървенето в тези случаи не съответства на количеството и състава на бактериалната плака.

 

От епидемиологична гледна точка, кървенето във връзка с развиващ се гингивит превалира при популацията от всички възрасти. Състоянието е обратимо при премахване на причината. Оставен нетретиран, гингивитът нерядко преминава в пародонтит, заболяване ангажиращо подлежащата кост, водещо до загуба на зъби.

 

Локалните фактори, които имат влияние върху тежестта на плакиндуцирания гингивит са особености в зъбната анатомия, неотстранен зъбен камък, недостатъчното количество венец, заобикалящ зъбите, липсата на плавен преход между естествения зъб и възстановявания, независимо дали са композитни, керамични или циркониеви. Инцидентите и тежестта на кървене на венците при младежи в пубертета по-често са зависими от фактори като - нивата на зъбната плака, кариесите, дишането през устата, зъбното струпване и степента на зъбен пробив.

 

Много пациенти с хормонален дисбаланс се оплакват от кървене на венците. Това е така, защото пародонталните тъкани се модифицират от естрогена, прогестерона , андрогенни хормони, но е необходима зъбна плака, която да се комбинира с освобождаването на тези стероидни хормони. Само тогава имаме клинични признаци на възпаление, а именно кървене.

 

Кървене, асоциирано с приема на медикаменти, обикновено настъпва около 3 месеца от започване на лечението. Такива са антиепилепични, имуносупресивни средства, калциеви антагонисти, контрацептиви. Инфламаторният отговор и кървене са непропорционални на количеството плака, въпреки това редуцирането ѝ ограничава тежестта.

 

В забързаното ни ежедневие забравяме да разнообразяваме менюто си с пресни плодове и зеленчуци, в резултат на което случаите на дефицит на витамин С са все по-чести. Клиничните белези са сходни с тези при плакиндуцирания гингивит – зачервяване, едема, кървене, чувствителност, промени в консистенцията, увеличен обем на тъканите. Кървене може да бъде наблюдавано като реакции към чужди тела – механична травма, както и при термични увреждания.

 

Кървенето от венците по-често е провокирано, обикновено при почистване на зъбите, но когато то е спонтанно, трябва да се мисли и за по-сериозна причина като - левкемия, тромбоцитопения, хемофилия и др. заболявания.


Кървящите и отточни венци могат да са признак за диабет тип 1 или тип 2. При пациенти с диабет възпалението на венците може да се контролира единствено, чрез контрола на диабетното заболяване. Контролът на зъбна плака, разбира се, е задължителен.

 

Случаите на вирусни, гъбични инфекции или такива в следствие на системни дерматологични заболявания, придружени с кървене в устата също не са рядкост в зъболекарската практика.

 

В исторически план заболяванията на венците са представяни отделно от заболяванията на тялото. Усилията в последните години са насочени към това оралното здраве да се приеме за неразделна чат от общото здраве, поради ролята на оралната инфекция, като рисков фактор за системни заболявания. Повечето от пациентите все още не свързват кървенето на венците със заболяване и считат това за „нормално“. В сравнение, както не е нормално при миене на ръцете те да кървят, така не е нормално да имаме кървене, когато почистваме зъбите си.

 

Профилактиката на заболяванията на венците изисква регулярни клинични прегледи. Посещавайте избрания от вас лекар по дентална медицина и ако той пропусне, помолете го освен преглед на зъбите, да направи и оценка на пародонталния ви статус; спрете цигарите; използвайте вода за уста, единствено по препоръка на вашия стоматолог. Ако при гингивит водата за уста може да помогне, то при нелекуван пародонтит е възможно не само да не помогне, но и да навреди. Бъдете любопитни, но и критични към всичко, което ви се препоръчва за справяне с кървящите венци. Причината за кървене на венците може да бъде сериозна. Почиствайте зъбите си два пъти дневно, използвайте интердентални четки или конец за зъби, правете регулярни клинични почиствания и при необходимост проведете лечение. Лошото орално здраве има потенциала да въздейства върху качеството ни на живот – върху храненето, говора, социалните ни контакти и това как изглеждаме и колко се харесваме.