Разнообразието от биоматериали в денталната практика предполага множество потенциални алергени. Всъщност, рискът от възникване на сенсибилизация към денталните материали и изява на други неблагоприятни здравни ефекти е не по-малък при денталните специалисти. 

 

Основни групи алергени в денталната практика са:


  • Метали;
  • Полимерни материали;
  • Формалдехид;
  • Хлорхексидин;
  • Латексови изделия;
  • Колофон;
  • Евгенол

Метали

Използваните в денталната практика сплави съдържат около 34 различни метали. Някои от металните йони или соли са сенсибилизатори и са включени в търговските комплекти за алергично тестуване.

 

Основните професионални алергени в денталната практика са: никел, хром, кобалт, използвани в сплавите за изработка на подвижни ресторации. Никел-хромовите сплави се използват за изработване на металокерамични изделия. Проучвания сред дентални специалисти установяват сенсибилизация и към живак. Като особена рискова група за професионална кожна сенсибилизация се очертава тази на зъботехниците.

 

Полимерни материали

Полимерните материали се използват все по-интензивно в денталната клинична практика.


Проведено през 2011 г. проучване цели характеризирането на метакрилните мономери, които са най-честа причина за развитието на контактна алергия при пациенти. Най-чести са алергиите към хидроксиетил метакрилат, етилакрилат, метакрилати. Изкуствените нокти, денталните материали и лепилата са най-честите сенсибилизатори. 

 

Освен кожата, респираторният тракт при дентално-медицинския персонал също е изложен на действието на метакрилати. Експозицията към тези химически активни съставки се засилва и от употребата на ротационни инструменти за пилене и полиране. Трябва да се има предвид и летливостта на метакрилните мономери, които лесно се изпаряват на стайна температура.

 

Композитните възстановителни материали имат значима роля за възникване на кръстосана сенсибилизация към метакрилатните мономери. 

 

Формалдехид

Формалдехидът е мощен алерген, образуван след окисляването на нереагирали в процесите на полимеризацията двойни връзки, а понякога присъства като остатъчен продукт след химическа обработка на водоустойчива хартия, използвана за изработката на предпазни маски. 

 

Формалдехидът е широко разпространен в околната среда, в средата на обитаване и в работната среда. През март 2015 г., по време на своето 26 годишно заседание, Американското дружество за контактен дерматит в Сан Франциско обяви формалдехида за алерген на годината. 

 

Формалдехидът в денталната медицина е налице при употребата му като дезинфектант, в състава на ендодонтски дентални материали-формокрезол, в материали за третиране на кореновите канали, в силъри и цименти, както и като страничен продукт при деградацията на дентални акрилни и метакрилни полимери. 

 

Формалдехидът е доказан мукозен иритант. Токсичните и цитотоксичните му ефекти върху лигавицата на горните и долните дихателни пътища са основно: възпаление, ринит, нарушен мукоцилиарен транспорт, епителна дисплазия, хиперпластични и диспластични изменения, промени в експресията на гени.

 

Хлорхексидин

След въвеждането на хлорхексидина през 50-те години на миналия век са съобщени случаи на алергичен контактен дерматит, генерализиран дерматит, фотосенсибилизация, контактна уртикария, професионална астма, IgE-медиирани реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия. 

 

Латексови изделия

Естественият латексов протеин поради здравината, еластичността, гъвкавостта, устойчивостта му на късане и добрите бариерни свойства, се използва за изработване на редица използвани в общата и денталната медицина изделия. 

 

Естественият латексов протеин стана важен професионален алерген сред здравните работници. Основният източник на латексов протеин са ръкавиците и кофердамът. 

 

Алергията към латексовите ръкавици може да протече като реакция от бърз тип-контактна уртикария или като реакция от бавен тип-контактен дерматит, свръхчувствителност. Много често латексовите ръкавици предизвикват и иритативен контактен дерматит. 

 

Колофон

Това е естествена смола, вторичен продукт при преработката на борова дървесина в хартиената промишленост. Освен в денталната медицина, колофонът присъства още в: лепила, лакове, изолационни ленти, водоустойчива хартия. Използва се широко като ароматизиращ и овкусяващ агент.

 

В денталната медицина може да присъства като пародонтални превръзки, отпечатъчни материали, цименти и кавитетни лакове. 

 

Евгенол

Той е ароматен етер, използван в съединение с цинков оксид при изработка на временни обтурации. Той е съставна част на карамфиловото масло, като се съдържа още в канеленото масло, парфюми, сапуни, масло от зюмбюли, в бахар, дъвка и ароматизатори. 

 

При употреба на евгенола в отпечатъчни пасти, хирургични опаковки и цименти той може да предизвика контактен стоматит и алергичен хейлит. Алергичен ринит и екзема са описани при дентални специалисти.