Детето се ражда с развита способност да суче и гълта. Този двигателен рефлекторен акт става възможен чрез едновременното действие на мимическата мускулатура, езика, бузите и устните. 

 

Какъв е механизмът на кърменето и защо е важно то?


При сучене зърното на майчината гръд се фиксира чрез активното му хващане от устната и подпъхнатия отдолу език. Така зърното с края си достига до границата между твърдото и мекото небце. Детето натиска гърдата чрез издигане на езика нагоре. Образува се въздушно балонче между края на зърното, езика и мекото небце, чиято цел е да осъществи помощен натиск върху езика при преминаване на кърмата в по-долните етажи на храносмилателният тракт. По време на сучене в устната кухина се създава отрицателно налягане. 

 

Първите въздействия върху организма на бебето и върху дъвкателния апарат се оказват посредством храненето, което е важен безусловен рефлекс. Естественият начин на хранене на новороденото е сученето, макар и понякога да става по изкуствен начин-с биберон. 

 

Сученето оказва влияние върху правилното оформяне на челюстите в този ранен период, когато още не са пробили зъбите. Естественото хранене влияе по 2 начина - чрез състава на млякото и чрез начина на приемане на млякото. Безспорни са преимуществата на естественото хранене по отношение на качествата на майчиното мляко-пълноценно и здравословно. 

 

Начинът на приемане на млякото е изключително важен, тъй като влияе директно върху мускулите, а чрез тях и върху развитието на челюстите и оформяне на съзъбието. По време на сученето детето многократно изнася долната си челюст напред, благодарение на действието на m. pterygoideus lateralis. Едно от коремчетата на този мускул е заловено за шийката на ставната главичка на долната челюст. И тъй като ставната главичка играе роля на епифизарен хрущял, при медиализирането й се стимулира развитие на долната челюст. Така чрез тези движения на долната челюст по време на сучене тя по-усилено се развива и се изравнява с горната челюст. Коригира се ембрионалната прогнатия, с която детето се ражда. 

 

Бибероните биват два основни вида - за хранене и залъгалка. Най-предпочитани от детските дентални лекари и ортодонти са бибероните на NUK. Те имат следните основни предимства пред останалите биберони:

  1. Форма, близка до тази на зърното на майчината гръд и съобразена с формата на небцето;
  2. Не е дълъг и не пречи на нормалното гълтане;
  3. Дава възможност за контакт на устните с широката му основа, което стимулира предвижването на долната челюст напред;
  4. Отворът или отворите (до 3) са на повърхността към небцето и позволяват по-добро смесване на храната със слюнката, и по-добро храносмилане;
  5. Могат да бъдат от каучук или силикон;
  6. Те са с различна големина за различните възрасти, както и с различни по големина отвори-за мляко, за храна с влакнеста или плодова част, или кръстовиден за кашава храна. 

Важно е да не разширявате фабрично направените отвори на биберона за хранене. Ако няма отвори и трябва да се направят - да са достатъчно малки, съобразно указанията на производителя. Целта при сученето с биберон е детето да полага необходимите усилия, за да стимулира нормалното развитие и медиализиране на долната челюст.

 

Биберонът-залъгалка е изработен също от каучук или силикон. Нарича се залъгалка за деца до 1,5г. и оформител за деца над тази възраст. Ортодонтската им форма дава възможност за развитие на цялата устна кухина. Те нямат отвори и се предлагат в няколко размера:

  • 0 - 2 месеца;
  • 0 - 6 месеца;
  • 6 - 18 месеца;
  • 18 - 36 месеца

Както за вредните навици, така и за бибероните важи правилото, че е желателно тяхното отстраняване до 2,5-3 години. Особено внимателен трябва да бъде подходът за отстраняване на биберона. Детето трябва да е здраво и спокойно. При всички случаи е по-добре бебето да смуче биберон-залъгалка, отколкото палец!