Oще в най-ранна възраст през вътреутробното развитие върху организма започват да действат различни етиологични фактори.

 

Непосредствено след оплождането на 7-8-мия ден от ембрионалното развитие в ембриобласта се оформя малка цепка, изпълнена с течност, която впоследствие дава амнионната кухина. Тя е има защитни функции при развитието на зародиша и го предпазват от външното въздействие на различни вредно действащи агенти. В този период организмът на майката се явява като външна среда за развиващия се плод. Затова условията на живот и режимът на майката оказват въздействие върху диференцирането на клетките на зародишните листове. Боледуванията на майката по това време и особено инфекциозните заболявания водят до ембриопатии.


 

Вредно може да бъде и въздействието на рубеолата, при което често се наблюдават смущения в оформянето нормалния брой зъби-хиподонтия. Лекарствените средства, приемани от майката по време на бременност, също могат да доведат до смущения в образуването на лицево-челюстния апарат.

NEWS_MORE_BOX

 

След раждането на детето за оформяне на дъвкателния апарат започва да играе роля външната среда. Тя може по най-различни начини да въздейства върху още развиващия се организъм.

 

Първото въздействие върху новороденото и по-конкретно върху дъвкателния апарат се оказва храненето, което е важен безусловен рефлекс. Доказано е, че първите нервни окончания, които се проявяват в лицево-челюстната област, са в областта на устните. Те имат огромно значение за правилното протичане на храненето още в първите часове след раждането. Затова допринася и анатомичното оформяне на устните и челюстите на кърмачето.

 

Естественият начин на хранене е сукането. Сукането оказва съществено влияние за нормалното, правилно оформяне на челюстите в този съществен ранен функционален период, когато още не са пробили временните зъби.

 

Естественото хранене влияе по 2 начина: чрез състава на млякото и чрез начина на приемане на млякото.

Чрез начина на прием на млякото:

Майчината гръд е най-добрият начин за прием на мляко при новороденото. Начинът на приемане на храната влияе върху мускулите, а чрез тях и на оформянето и развитието на лицевите челюсти.

 

По време на кърмене бебето трябва да е полуизправено, да се кърми около 20 минути и да се предизвикват активни движения на долната челюст от негова страна. Този начин на хранене стимулира развитието на челюстите.

 

При наложило се изкуствено хранене, то трябва да е максимално доближаващо се до естественото хранене. Положението на бебето трябва да е същото каквото е по време на сучене. Не е правилно бебето да се храни с биберон в кошчето. Губи се необходимия контакт с майката и при широк отвор на биберона се нарушава правилното гълтане.

 

Най-подходящи са бибероните на NUK-анатомични с широка основа и късо зърно, точно наподобяващи майчината гръд. Отворът най-често е на върха и се отваря към небцето. Големината на отвора е фабрично изработена и съобразена с вида на храната. Трябва да се знае, че съществуват няколко вида биберони-за хранене, за залагалка, за полутечна храна, за кашава храна. Желателно е да се използват подходящите биберони за съответната храна. Бибероните залъгалки са без отвори.

 

Неохбодимо е да знаете, че фабрично изработените отвори на бибероните не бива да се разширяват допълнително. Целта е да се получат необходимите усилия от детето при хранене, с което се стимулира правилното развитие на зъбно-челюстната система.

 

При захранването с лъжичка детето също трябва да бъде в положение както при кърмене, като активно поема храната, а не тя просто да се излива в устата му. При хранене след кърмаческия период е необходима достатъчно твърда, естествена храна. Употребата само на меки, кашави, пасирани храни създава условия за неправилна функция на езика по време на гълтане и запазва т.нар. „инфантилно“ гълтане. След шестия месец се препоръчва пиенето на течности да става от чашка, което създава условия за правилно соматично гълтане. До смущения в развитието на челюстите може да доведе и вредния навик да се задържа храна под езика.