Силантите са част от детската флуорна дентална профилактика. Флуорната профилактика постига много успехи в превенцията на зъбния кариес.

 

Проблемът „дълбока фисура“ може лесно да бъде решен с поставянето на силант в нея. Дълбоката фисура представлява най-ретентивната част от дъвкателната повърхност на зъбите. Тя е най-нагънатата част, в която много лесно се натрупват хранителни остатъци.


 

Най-ретентивни са дъвкателните повърхности на първите постоянни молари, а след тях се нареждат и другите молари. Фисурите на временните зъби са по-плитки от тези на постоянните, но и те представляват предпоставка за натрупване на плака, а след нея и развитие на кариозен процес.

 

Най-голяма опасност за развитие на кариес при дъвкателните зъби съществува по време на техния пробив. Именно тогава детските стоматолози целят профилактиране чрез поставяне на силанти.

 

Всички дъвкателни зъби пробиват с оклузален (дъвкателен) дефект, наречен „дълбока фисура“. Този дефект не е истински и може да бъде компенсиран със следпробивната минерализация при благоприятни условия около зъба. Дълбоките фисури се дължат на развитието на емайла, тъй като фисурите на зъба се изграждат последни и тяхната минерализация е най-слаба. Следователно там е и най-чувствителното място за натрупване на плака и развитие на кариес. Друга причина фисурата да е най-предилекционно място е недостатъчната височина на зъба по време на пробив. По време на пробива зъбът не участва в дъвкателната функция и липсва функционалното очистващо действие.

NEWS_MORE_BOX

 

Около 90% от кариеса в детска възраст е фисурният. Следователно превенцията на фисурния кариес цели намаляване на това процентно съотношение и развитието на по-здрави детски зъби.

 

Средствата, които са в състояние да запълнят и „запечатат“ дълбоките фисури са различни смоли, наречени силанти. Методът на запечатване на дълбоките фисури се нарича профилактично покритие или силанизиране на дълбоките фисури.

 

За първи път запечатване на дълбоки фисури се прилага успешно през 1955 г.

 

Целта на силанизирането е да се запълнят фисурите и да се предпазят от действието на околната кариесогенна среда, която причинява ранното развитие на кариес.

 

Силантите са подходящи за всички молари и премолари от постоянното и моларите на временното съзъбие. Трябва да знаете, че силанизирането на зъбите е една лека манипулация, при която няма място за болка, притеснение и страх.

 

Приложението на силантите трябва да става през първата година след пробива на зъба. До две години след пробива ефективността на силантите е най-значима, тъй като това е оптималният период за следпробивна минерализация на емайла. Силантите могат да бъдат прилагани и в по-късен период при по-големи деца, в случаи на висок риск от кариес или когато се открива ретентивност в зоната на фисурите.

 

От групата на постоянните молари най-ретентивна е фисурата на първия долен молар. Неговата фисура е най-дълбока, с най-много разклонения, с най-много фоси и ямки. Той пробива най-рано и много често родителите дори не знаят, че детето им вече има постоянно зъбче в устата. Орално-хигиенните навици не са установени и този зъб е най-силно изложен на кариесогенни фактори. Това го определя като най-важния зъб за силанизиране.

 

Профилактичното покритие на фисурите е задължително за всички деца с:

 

  • Физически/умствени смущения;
  • Неравностойно социално положение;
  • Кариозно временно съзъбие;
  • Оклузален кариес на един от постоянните молари;
  • Един или повече кариеси на постоянните първи молари.

 

Попитайте вашите детски зъболекари за програмите за безплатно силанизиране.