Красивата искрена усмивка поражда възхищение у околните и спомага за нормалното социализиране. Но когато поради ред причини се наруши естетиката в някой от елементите й, ние започваме да се притесняваме да се усмихваме, прикриваме с ръка устата си при смях, което резултира в проблеми в психосоциологически аспект. Като такива проблеми в естетически план могат да се явят т. нар. клиновидни дефекти.

 

Клиновидните дефекти, още наречени цервикални (шиечни) узури или абфракционни дефекти, представляват V-образни врязвания в шийката на зъба, покрай венеца. Могат да бъдат в областта на емайла в шийката, в цимента, покриващ корена, или на границата между емайла и цимента. Повърхността на дефектите е твърда, лъскава, с цвят, вариращ от светложълто до тъмнокафяво. Важно е да се различи от зъбния кариес в шийката, тъй като загубата на зъбни тъкани в случая се осъществява без действието на микроорганизми.


 

Клиновидният дефект е резултат от мултифакторно действие, всички аспекти на което са обект на все още продължаващо доизясняване. В общи линии причините за появата на една узура са следните:

 

1. Необичайно високо дъвкателно натоварване на зъбите, но обикновено при нормална функция, при което напрежението се съсредоточава в най-уязвимата точка на огъване – зъбната шийка. Това циклично натоварване предизвиква концентрация на стрес и сили на огъване, вследствие на които се появяват микрофрактури в минералите, изграждащи зъбните тъкани, разрушаване на връзките между тях и постепенното им отпадане.

 

Такова прекомерно натоварване може да се дължи на:

 

  • бруксизъм – стискане и скърцане със зъби;
  • ортодонтски деформации – когато зъбите са разположени под ъгъл от нормалното им разположение, не предават натоварването по оптимален начин и се травмират;
  • предварителни контакти – те представляват контакт на една или повече двойки зъби, които се допират преди останалите при функция, а това отново означава прекомерно натоварване и травма на съответните зъби;
  • неправилно изработени обтурации, които са оставени по-високи, т.е. не е спазена съответната морфология на възстановяваната повърхност.
NEWS_MORE_BOX

 

2. Агресивно търкане при миене на зъбите. Силният натиск при миене на зъбите в комбинация с използването на четка с твърди косми скъсва вече отслабените връзки между минералните призми в зъбните тъкани и ги отстранява. Интересен факт е, че абфракционните дефекти са по-силно изразени по зъбите от дясната страна при десничари, а по лявата – при хора, служещи си и миещи зъбите си с лявата ръка. Това е така, защото упражняват по-силен натиск от страната на доминиращата ръка.

 

Клиновидните дефекти могат да се комбинират и с дефектите при зъбна ерозия и по този начин взаимно да се задълбочат.

 

Симптомите при цервикални узури, освен оплакванията от влошена естетика, са чувствителност в шийките, болка при четкане на зъбите с твърда четка, болка от студено, топло или сладко. При по-напреднала загуба на тъкани дефектът може да достигне и до пулпата, което причинява пулпно възпаление и води до умъртвяване на зъба.

 

Корекцията на тези дефекти е свързана на първо място с отстраняване на причинните фактори – изработване на силиконови шини при стискане на зъбите, корекция на оклузалните фактори – по-високи обтурации, неправилно изработени коронки и мостове, провежда се при необходимост и ортодонтско лечение.

 

Следващата стъпка е намаляване на чувствителността, което се постига с апликацията на флуорни пасти и лакове от денталния лекар. Ако клиновидният дефект е толкова голям, че е забележим, се пристъпва към възстановяването му с естетични материали, които ще се слеят оптически с околните зъбни тъкани.

 

Макар и клиновидните дефекти да не са толкова познати, както е например зъбният кариес, ако забележите, че такива се развиват по вашите зъби, погрижете се да ги коригирате още в началото, за да избегнете неприятните последици.