Зъбната плака е бактериален плаков биофилм и представлява сложна микробна общност със специфичен бактериален растеж.
 
Бактериалният плаков биофилм е изграден от бактериални микроколонии, екстрацелуларен слузест слой, канали за течности и примитивна комуникационна система. Бактериалните биофилми са триизмерни бактериални структури със специфична екологична, физиологична и биохимична характеристика. Те представляват акумулация на микроорганизми, прикрепени към определена влажна повърхност. Микроорганизмите в биофилма променят фенотипа си, като придобиват по-бърз растеж и променена генна транскрипция. Натрупването и метаболизмът на бактериите в плаката са основна причина за зъбния кариес, гингивити, парадонтити, периимплантатни инфекции и стоматити.
 
Зъбният камък представлява твърди отлагания в резултат на минерализацията на зъбната плака, покрити с неминерализирана зъбна плака(16-80%). Колкото по-стар е зъбният камък (калкулуса), толкова по-голям е процентът на неговата минерализация. Трябва да се знае, че калкулусът е естествен плак-ретентивен фактор, който сам по себе си няма патогенно свойство. Патогенността се дължи на плаката, на нейната зрялост, видове микроорганизми в нея и на продължителността на натрупването й.
 
Зъбният камък може да бъде разположен около видимата част на шийката на зъба, т.нар. супрагингивален зъбен камък, но може да бъде и под венечно струпан около шийката и корена на зъба - субгингивален.
 
Супрагингивалният калкулус най-често се разполага лингвално на долните фронтални зъби и буквално на горните молари. Той е светъл, твърд и се отлепва от зъбните повърхности. По-тъмен е при пушачите и когато е налице от по-дълго време. При една добре поддържана орална хигиена, супрагингивалният зъбен камък се натрупва по-бавно и в по-малки количества.
 
Субгингивалният зъбен камък се среща под ръба на венеца, той е твърд, тъмен и плътен, здраво прикрепен към зъба. Развива се при наличие на възпалителна компонента.
 
По същество зъбният камък представлява минерализирана зъбна плака. Неорганичната част е съставена предимно от калциеви и фосфатни соли, по-малко магнезиеви и микроелементи. Присъства и органична част, съдържаща десквамирани епителни клетки, левкоцити, хранителни остатъци и различни микроорганизми. Съставът на органичната материя съответства на този на зъбната плака. Зъбният камък има по-малка твърдост от емайла на зъбите. Зъбният камък има порьозна структура, подобна на кост, емайл или дентин. Минералните съставки на надвенечния зъбен камък идват предимно от слюнката, а на подвенечния - от солите на серума.
 
Скоростта на образуване и натрупване на зъбния камък варира при хората и зависи от много фактори в различните периоди от живота.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Зъбният камък сам по себе си не е патогенен, но грапавата му повърхност е идеално място за натрупване и задържане на патогенни микроорганизми, които причиняват пародонталните заболявания.
 
Само няколко дни са необходими за отлагане на достатъчно количество зъбна плака и за започване на процесите на минерализация. Натрупването за калкулус достига своето максимално ниво най-рано след 10 седмици.
 
Отстраняването на зъбния камък се осъществява от дентални медици, като е желателно това почистване да се прави поне веднъж годишно, за да се избегнат негативите от натрупването му. Почистването се нарича скалинг. Традиционно скалингът се извършва ръчно или механично. Най-ефективно е използването на ултразвука за отстраняване на зъбния камък.
 
Ултразвуковият апарат за почистване на зъби се използва за премахване на грубите отлагания на зъбен камък.
 
След почистване с ултразвуков апарат се препоръчва ръчно - фино почистване на по-фините отлагания. Дори с най-тънките накрайници, ултразвукът не може да постигне качеството, което се постига с фините ръчни инструменти.
 
Пациенти, които носят пейсмейкър, не могат да бъдат третирани с ултразвуков апарат, защото звукът от апарата може да наруши дейността на пейсмейкъра.
 
След скалинга е препоръчително да се направи полиране като в момента са популярни два типа полиране-профи джет полиране и полиране с паста, гумички и четки.