Когато се казва травма от оклузия, трябва да се разбира травма от зъбна оклузия и артикулация. Травмата от оклузия може да предизвика или да усложни увреждане на зъбите, зъбните редици, пародонта, дъвкателните мускули и челюстните стави.

 

Причината за възникване на травматична оклузия е нормалното дъвкателно налягане, което при определени условия може да премине в етиологичен фактор. Тя възниква между зъби-антагонисти и предизвиква остра или хронична, първична или вторична травма от оклузия.


 

Травмата от оклузия е първична, когато действа върху здрави структури, и е вторична, когато действа върху увредени структури. Тя може да бъде още остра или хронична в зависимост от времето на възникване, продължителността и характера на патогенетичния механизъм.

 

При травма от оклузия се предизвиква нервно-рефлекторна, противодействаща реакция. Усеща се дискомфорт, лесно дразнене и възбуждане на рецепторите за тактилно усещане на допир, натиск и болка. Възниква доминантно огнище в централната нервна система и се проявява несигурност до невъзможност и отказ от дъвкателна функция.

NEWS_MORE_BOX

 

Общата продължителност на дъвкателния цикъл е средно около 20 минути. При травма от оклузия тази продължителност на дъвчене намалява.

 

Лечението на травматичната оклузия се състои в отстраняване на причинния фактор чрез селективно изпиляване. Нервно-рефлекторната ответна реакция затихва и се възстановяват нормалните физиологично-функционални реакции. Ако не се вземат мерки за отстраняване на причината за травма от оклузия, патогенетичните механизми развиват и водят до увреждане на някои от основните структури-зъби, пародонт, дъвкателни мускули.

 

Травма от оклузия на твърдите зъбни тъкани

 

При нея може да бъде поразен само емайла, или емайла и дентина. Те могат да бъдат увредени от остра или хронична травма.

 

Причината за тази травматична оклузия е нормалното дъвкателно налягане. При остра травма от оклузия на твърдите зъбни тъкани може да се фрактурира част от зъбната коронка, корен или двете едновременно. При хронична травма от оклузия се причинява износване и изтриване на емайла и дентина.

 

Травма от оклузия на пародонта

 

Травмата от оклузия уврежда пародонта на зъбите най-често, около 6 пъти повече, в сравнение с останалите основни структури.

 

Острата травма на пародонта може да възникне при сдъвкване на твърд предмет в храната. Поразеният от остра травма от оклузия зъб/зъби реагират веднага с образуване на преждевременен контакт. Пациентът чувства болка при допир и натиск, усеща че зъбите му са прорастнали.

 

Хроничната травма от оклузия на пародонта се предизвиква под действие на нормалното дъвкателно налягане, което е упражнявано продължително време върху една двойка или група зъби-антагонисти. Свръхнатоварване на единични зъби при нормално дъвчене се наблюдава при свръхконтуриране на елементи на оклузалния релеф, които създават предварителни контакти и оклузо-артикулационен блокаж.

 

Свръхконтуриране на група зъби при хронична травма от оклузия се причинява още:

  • При неправилно планиране на броя опорни зъби на мостова или частична протеза;
  • Неправилно разположение на опорно-задръжно средство;
  • Невъзстановени дъвкателни центрове;
  • Нарушено оклузо-артикулационно равновесие.

Пародонтът на опорните или поразените зъби изпада в декомпенсация и оклузалните сили се предават не по надлъжната ос на зъба, което е най-благоприятния начин.

 

Травма от оклузия на дъвкателните мускули

 

Травма от оклузия само на дъвкателните мускули-myositis или myopathia се срещат сравнително рядко, в около 1% от пациентите с оклузални смущения.


Остра травма от оклузия на дъвкателните мускули може да се причини, например, при продължително едностранно дъвчене, без почивка, на твърди храни като ядки-бадеми, лешници, особено ако са сурови.

 

Когато твърда храна се сдъвква едностранно, се стига до хиперфункция на дъвкателните мускули. При продължително и без почивка, неконтролирано упражняване едностранно на максимални дъвкателни сили се стига до травма от оклузия на дъвкателните мускули.

 

Когато прагът на компенсаторните възможности на дъвкателните мускули се премине, настъпва мио-фациална дискенезия и се проявяват следните симптоми: умора, схващане, уплътняване на дъвкателните мускули. Ако пациентът не спре и продължи да дъвче, от хиперфункционалното дразнене може да се провокира продължителен мускулен спазъм, придружен с болка.

 

При някои от наличните симптоми, посетете денталния си специалист.