Какво представлява флуорът?

Флуорът е част от халогенната група елементи и се среща в питейната вода и чая. Може да се открие и в някои храни, но в много малки количества. Количеството на флуор в питейната вода в различните региони е различно. 

 


Флуорният атом притежава много малък атомен радиус, поради което ефективният му повърхностен товар е по-голям от всеки друг елемент. 

 

Какви са ползите от флуора?

  1. Флуорът участва в началната минерализация на зъбите;
  2. Флуорът прави емайла на зъба по-резистентен и устойчив на кариозни процеси;
  3. Флуорът поттиска микробният живот в зъбната плака;
  4. Флуорът повлиява плакообрзуването и плаконатрупването като ги редуцира. Плакообразуването и плаконатрупването са причина за развитие на кариес и пародонтални заболявания;
  5. Флуорът участва активно в реминерализацията на емайла.

Достатъчен ли е приема на флуор само от водата?

Определената оптимална концентрация флуор за профилактичен ефект е в границите между 1,0-1,2 ррм флуор, прибавен в питейната вода или друг източник. Това означава, че сумарно концентрацията на флуор от питейната вода, от пастата за зъби, от храната, чая или друго средство, съдържащо флуор (разтвори за плакнене, гелове, лакове, дъвки) за деня, не бива да надхвърля 1.2ррм.

 

Да използваме ли флуорна паста за зъби?

Да! Категорични са стоматолозите по този въпрос. Пастата за зъби трябва да е с концентрация около 1500 ррм флуор. Флуорната паста за зъби е част от профилактичните мерки срещу развитието на кариеса по зъбите.

 

За децата до 3-годишна възраст не се препоръчва използването на паста за зъби, съдържаща флуор поради невъзможността да изплюват по време на миене на зъбите. Проучвания доказват, че децата до 4-годишна възраст поглъщат над 50% от пастата при миене на зъбите. Паста за зъби под 3- годишна възраст се предписва при необходимост от детски дентален лекар. 

 

Децата до 4-годишна възраст трябва да мият своите зъби с помощта на родителя, а след тази възраст-родителите трябва да контролират и следят за правилното миене на зъбите. Това проследяване трябва да се случва, докато децата не развият навик за правилно четкане.

 

Децата до 6-годишна възраст не трябва да използват пасти за възрастни или фамилни пасти за зъби. Количеството зъбна паста, което трябва да използват децата е колкото грахово зърно.

 

Значение на изплакването на устата след използване на флуорна зъбна паста

Измиването на устата след ползване на флуорна паста и четка е друг важен момент за ефекта на постъпилите флуорни йони. Смисълът от флуорната паста е да се въведе определена концентрация от флуорни йони, които да се прикрепят към зъбните повърхности и да реализират действието си. Ако се извърши обилно и многократно изплакване по-голямото количество от флуорни йони, ще се отстранят от устата.

 

Особености на флуора

  • Абсорбцията на флуора зависи от вида на храната, от хранителните навици, от количеството приета вода;
  • Оптималната доза флуор зависи от дневния прием вода;
  • Флуорът има кумулативно действие при редовен прием , това също може да бъде причина за развитие на флуороза;
  • Оптималната профилактична доза за нашата географска ширина, съобразена със средния прием на вода при средна годишна температура е около 1,0 ррм. Тази доза обаче трябва да се получи от цялата комбинация приемани флуорни добавки-питейна вода, минерална вода, таблетки, флуорно мляко, зъбни пасти, разтвори, дъвки. 

Какви са нежеланите ефекти при повишен прием  на флуор?

Зъбната флуороза е нежеланият ефект от приема на флуор. Тя представлява смутена минерализация на емайла, съчетана с различна степен на оцветяване по зъбите. Най-важни са промените в емайла, които настъпват по време на неговото формиране.

 

Трябва да се знае, че зъбите с флуороза пробиват оцветени. Зъбна флуороза не може да възникне след изграждането на емайла. 

 

Флуорозата може да се прояви в най-слабата форма с едва забележими бели петна, но може да бъде по-тежка с тъмно кафяви петна и дефекти по целия емайл. Степента на развитие на флуорозата зависи предимно от дозата на приетия флуор.

 

Зъбна флуороза може да настъпи след ендогенен прием на флуор над 1мг/л. Над 1.5 мг/л има слаба степен на флуороза. 

 

Трябва да се внимава с приема на минерална вода от деца. Минералните води са с висока концентрация на флуор. Трябва да се следят етикетите на минералните води. При затруднение на родителите да изберат правилната вода за децата си и за да знаят как да дозират приема на флуор, да потърсят помощ от детски дентален лекар.

 

Флуорът е много полезен елемент, но може да има нежелан ефект. Дозирането му е важно особено при децата!