Пиърсингът по тялото е популярна форма на самоизразяване. Оралният пиърсинг може да изглежда атрактивно, но може да бъде и опасен за здравето.

 

Пациентите трябва да са наясно с опасностите, които крие поставянето на пиърсинг на езика, а те могат да бъдат :


 • Инфекции;
 • Болка;
 • Подуване;
 • Съседните тъкани лесно се възпаляват;
 • Кръвни инфекции;
 • Езикът може да се възпали и подуе;
 • Може да надраска, да отчупи част от зъбите и да предизвика кариозен процес;
 • Може да затрудни говора, храненето, преглъщането;
 • Затруднено е поддържането на добра орална хигиена;
 • Денталните манипулации могат да бъдат затруднени.

Устната кухина е влажна среда, удобно място за размножаване на множество бактерии и идеално място за инфекция. Инфекцията може бързо да стане животозастрашаваща, ако не се лекува своевременно. 

 

Възможно е пиърсингът да причини оток на езика, което да блокира дихателните  пътища. 

 

Съмнителната стерилност на средата и инструментите при поставянето, крие риск от заразяване с хепатит и ХИВ.

 

Пиърсинга, зъбите и възстановяванията

Честият навик на захапване или игра с пиърсинга може да доведе до фрактури, пукнатини, надраскване или чувствителност на зъбите. Пиърсингът също така може да повреди вече налични обтурации по зъбите.

 

Свръхчувствителност към метали

Възможна е проявата на алергична реакции на мястото на пиърсинга или около него, особено ако е от никел. 

 

Увреждане на нервите

След поставянето е възможно да се появят сензитивни нарушения на език (парене, мравучкане, намалена чувствителност) като резултат от увреждането на нервите, които обикновено са преходни, но понякога може да останат за постоянно. Дисгеузията, която е вкусово нарушение също е възможна.

 

Пиърсинг и рентгенографии

Възможни са трудности при назначаване на рентгенографии. Бижуто може да попречи на стоматологичната грижа, като блокира рентгеновите лъчи. Случайно аспириране или поглъщане са нежелани сценарии в денталния и рентгенографския кабинет. Възможно е след като се разхлаби да бъде погълната или аспирирана част от обецата. 

 

Увреждане на пародонта

Съществува връзка между пиърсинга на езика и пародонтално възпаление, според две проучвания, представени на годишната среща на Европейската федерация по пародонтология. Най-често се получават лингвални рецесии на долните фронтални зъби. Рецесиите от своя страна водят до чувствителност на зъбите, затруднена орална хигиена и заболяване на пародонта.

 

Пиърсинг и лош дъх

Пиърсингът е чудесен плак-ретентивен фактор, което налага стриктна орална хигиена на мястото.

 

Лошият дъх в устата обикновено се дължи на бактерии по гърба на езика, които разграждат белтъци и произвеждат зловонни миризми (индол, скатол, летливи вещества, съдържащи сяра, сероводород).

 

Проучвания показват, че 80-90% от случаите, лошият дъх произлиза от устата, а не както се смяташе досега от стомаха.

 

Ако имате пиърсинг в устната кухина:

 1. Нужно е да поддържате добра орална хигиена и мястото на пиърсинга да е добре почистено. Трябва да се избягват всякакви вещества, които могат да се съберат върху или около бижуто. Изплаквайте устата след всяко хранене.;
 2. Избягвайте щракане с бижуто върху зъбите.;
 3. Периодично проверявайте стегнатостта на бижуто с чисти ръце. Това може да ви предпази от случайно поглъщане.;
 4. При спортни занимания сваляйте бижуто.;
 5. Посещавайте редовно стоматологичния кабинет за профилактични прегледи и професионална орална хигиена.

Разбира се, най-добрият вариант е да се обмисли премахването на бижутата от устата, преди да предизвика проблем. Пиърсингът е допълнителна отговорност за живота, изискваща постоянно внимание и поддръжка.