Съвременни проучвания показват, че пародонталните заболявания не са само и единствено орална болест, но са свързани и със системни заболявания и състояния като:

 • Кардиоваскуларни заболявания;
 • Диабет;
 • Респираторни заболявания;
 • Остеопороза;
 • Бременност

В миналото пародонтитът е бил смятан за усложнение на диабета, тъй като са налице доказателства за връзката между двете заболявания. Изследвания от цял свят доказват, че диабетно болните пациенти имат повишен риск за развитие на пародонтални проблеми. Кръстосани изследвания показват, че diabetes mellitus е единственото системно заболяване, свързано със загуба на клинично прикрепване.

NEWS_MORE_BOX

 


Diabetes mellitus е хронично системно заболяване, което се характеризира с нарушение в продукцията на инсулина, метаболизма на въглехидратите, мазнините и протеините, структурата и функцията на кръвоносните съдове. Условно съществуват два типа диабет: тип 1-инсулин-зависим с начало в пубертета и тип 2-инсулин-независим с начало в късна възраст.

 

Пародонтитът е мултифакторно заболяване, което се характеризира със загуба на аташман в резултат на деструкция на периодонталния лигамент и загуба на прилежаща алвеоларна кост. При това заболяване се установява нарушен баланс между микробната плака и отговорът на организма. Пародонтитът води до разклащане, а след време и до загуба на зъбите, ако не се вземат навременни мерки за лечението му.

 

Клиничните доказателства в подкрепа на корелацията диабет - пародонтит се разглеждат в следните 3 аспекта:

 1. Ролята на инфекцията върху гликемичния контрол: Хроничната пародонтална инфекция и хроничната ендотоксемия при пародонтит води до повишена секреция на интерлевкин 1β, тумор некрозис фактор α и простагландин Е₂. Тези цитокини могат да индуцират резистентност към инсулин и влошаване на метаболитния контрол при диабетици.
 2. Отговор на пациентите с диабет към конвенционалната пародонтална терапия: Повечето изследвания показват, че хора, болни от добре контролиран диабет, показват клинично оздравяване, подобно на тези без диабет. При диабетици обаче с недобре контролиран диабет, пародонталното здраве се влошава по-бързо в сравнение с медицински здрави пациенти.
 3. Ефект на пародонталната терапия върху гликемичния контрол.

Пародонталната терапия е част от поддържането на общото здраве на пациентите с диабет. Изследвания показват, че разпространението, обхватът и тежестта на пародонтита се увеличават с лошия контрол на диабета.

 

Характеристиките на пародонтита, свързан с диабета са следните:

 • Присъствие на плака по гингивалния ръб;
 • Изразен възпалителен гингивален отговор;
 • Промяна в цвета на гингивата;
 • Промени в контура на гингивата;
 • Увеличен гингивален ексудат;
 • Провокирано кървене;
 • Загуба на прикрепване;
 • Загуба на кост;
 • Реверзиблен с контрола на диабетния статус;

 

Състоянието на диабет е свързано с понижена синтеза на колаген, повишена активност на колагенази, нарушена функция на неутрофили. Повишените нива на кръвна захар супресират имунния отговор на организма и водят до:

 • Лошо оздравяване;
 • Податливост към рецидивиращи инфекции.

 

Пародонталните заболявания се определят за шестото усложнение на диабета и могат да поставят пациента в риск от усложнение на диабетния статус. 

 

Пациентите с диабет имат

 • По-голяма податливост към гингивит, гингивална хиперплазия, пародонтит;
 • По-голямо количество деструктивни протеини (цитокини) в гингивалните тъкани;
 • Намалено количество на бенефициални протеини и растежни фактори, които се намесват в оздравителния процес;
 • Повишените нива на триглицериди могат да бъдат свързани с по-голяма дълбочина на сондиране в пародонталния джоб и загуба на аташман.

Контролирайте диабета си и поддържайте венците си в добро пародонтално здраве!