Колкото по-възрастни ставаме, толкова по-възможна е загуба на зъби поради пародонтални заболявания. Това прави устната кухина, особено уязвима към патогенни микроорганизми. Затова е нужно редовното посещение в денталния кабинет, където специалистите ще ви покажат как правилно и щадящо да четкате вашите зъби. 

 

Ако сте загубили част от зъбите си в миналото и имате дентални мостове или протези, вие със сигурност имате нужда от добра орална хигиена и дентални услуги. 


 

В основата на пародонталните проблеми стоят бактериите, които формират зъбната плака. Плаката се натрупва по зъбите, затова е много важно тази плака да бъде ежедневно премахвана.

 

Лошото орално здраве е в пряка връзка със заболяванията на целия организъм. Честите посещения при денталния лекар могат да подпомогнат за по-доброто здраве на целия ви организъм. 

 

Заболяванията, които имат по-възрастните хора и медикаментите, които приемат за регулиране на здравето си, често предизвикват сухота в устата. Слюнката подпомага протекцията на зъбите срещу зъбния кариес, така че ако се намали нейното количество, зъбите са предразположени към дентални проблеми. Съобщете на вашия стоматолог за сухотата в устата, за да ви даде съвет как да се справите с нея.

 

Лошият дъх най-често е резултат от увеличени количества на бактерии в устната кухина и тяхното действие върху хранителните остатъци, кръв или тъканите в устата. В устата могат да се заселят и свръхразвият бактерии по гърба на езика и пародонталните джобове, които не са характерни за резидентната микрофлора. Бактериалната колонизация по фисурите, ямките, апроксималните части, венечните джобове, по гърба на езика е основен източник на лошия дъх. 

 

В Япония е проведено мащабно проучване с пациенти в напреднала възраст с влошена орална хигиена и значителна загуба на зъби. Те са с множество кариеси на наличните зъби, които поглъщат повече дисбиотична миклофлора в сравнение с хората с добра устна хигиена. Наличната дисбиотична микрофлора е особено вредна за здравето, тъй като се засягат дихателните органи. При възрастни пациенти с нисък имунен статус, с множество придружаващи заболявания, увредено общо състояние, тези микроорганизми водят до риск от пневмонии с летален изход. 

 

В проучването си японските учени, изследват микрофлората по гърба на езика, както и зъбния статус на 506 пациента на възраст между 70-80 години, живеещи в гр. Хесаяма, Япония. Обстойно е изследван зъбният статус на всеки пациент. 

 

Установено е, че общата бактериална плътност не зависи от условията на зъбите, докато относителното изобилие от преобладаващи коменсални микроорганизми показват връзка със зъбния статус. Откритите коменсални микроорганизми при изследваните пациенти са Prevotella histicola, Veillonella atypica, Streptococcus salivarius, Streptococcus parasanguinis, които водят до повишен риск от смъртност поради пневмонии при пациенти с увредено здраве. 

 

Проучването акцентира върху значението на денталното здраве и профилактика. Трябва да се обърне внимание на статуса на микрофлората в устната кухина при възрастните хора с изразени зъбни проблеми.

 

Грижата за здравето на зъбите и венците е част от профилактиката на заболяванията, свързани с тях. Винаги едно навременно лечение ще подобри състоянието в устната кухина и на целия организъм. Независимо от възрастта, посещенията при денталния лекар са едно от важните условия за поддържането на един здрав организъм.