Смущенията в храненето на детето играят съществена роля в развитието му. Тежките смущения в храненето повлияват растежа на целия организъм, както и челюстите и зъбите.

 

1. Авитаминоза Д


Особено важни са авитаминозите. Между тях рахитът-авитаминоза Д има най-голямо значение. При рахит съществува силно намалена способност на костите да възприемат калция. Поради това новообразуваната кост остава мека и податлива на огъване.


При продължително боледуване от рахит могат да се наблюдават следните деформации: отворена захапка, компресия (стесняване) на горната челюст и зъбната дъга.

 

Под влияние на подезичната мускулатура, рахитичната кост получава характерно сплескване и изглаждане на долночелюстния фронт. Фронталните зъби от кучешки до кучешки зъб образуват една права линия. Засегнатите от рахит зъби се развиват с по-малки корени и коронки, предпоставка за образуване на отворена захапка.


Жлезите с вътрешна секреция са филогенетично млада тъкан, която се проявява едва при гръбначните животни. Характерно общо сходство за всички жлези е липсата на изходен канал, поради което техния секрет се излива направо в кръвта и лимфата. Ендокринните жлези влияят на целия организъм и са важни за изграждането на костите.

 

Установена е връзка между ендокринните хормони и вкостяването в детския организъм. Хормоните оказват влияние и върху изграждането и оформянето на лицевия скелет, челюстите и зъбите.

2. Хипофиза

Хипофизата е малка жлеза, с размер на грахово зърно, добре защитена в sella turcica. Тя секретира два вида хормони-соматотропни и гонадотропни. Соматропният хормон регулира интензивността на растежа на тялото.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Хипофункцията на хипофизата води до намалено отделяне на хормони от нея, при което се задържа растежа на целия организъм. Такива деца са с намален, джуджешки ръст и смущения в лицево-челюстната област.

 

  • Микроцефален тип - нарушено е физическото и половото развитие, нарушено е развитието на дъвкателния апарат. Поникването на зъбите е забавено, челюстите са с инфантилен растеж, главата е много тясна и малка.
  • Птицеглав тип - наблюдава се смущение в развитието, което не засяга равномерно всички части на организма. Смутено и забавено е общото развитие, лицевите кости са недоразвити и тънки. Силно изостава развитието на долната челюст, мозъчната част на главата заема по-голяма повърхност.

При хиперфункция на хипофизната жлеза, в зависимост от възрастта, в която възниква, се наблюдават следните смущения:

 

  • Гигантизъм-при деца в юношеска възраст, общо заболяване на организма с усилен растеж на всички негови части. Децата са необикновено високи, с големи ръце и крака, удължено лице. При тях оформянето и пробива на зъбите са ускорени. Често могат да се наблюдават диастеми и треми между зъбите, дължащи се на усиления растеж на зъбните дъги.
  • Акромегалия-настъпва в по-късна възраст, наблюдават се задебеления на зигоматичната кост и долния орбитален ръб. Промени настъпват в долната челюст-увеличава се и издава напред. Зъбите се разместват и ротират.

3. Щитовидна жлеза

Чрез специфичния си хормон - тироксин, жлезата регулира основната обмяна в организма. При хипофункция в периода около и след раждането, когато е най-усиленият растеж, се развива вроден кретенизъм. Характеризира се с пълно спиране растежа на костите. Постоянните зъби пробиват със закъснение, а млечните зъби персистират дълго време. Това често довежда до наличието на два реда зъби, долната челюст е разположена по-назад от горната.

 

Може да се наблюдава и хипофункция на жлезата в по-късна възраст между 6 и 12 години. Развива се юношески микседем - забавено е физическото и умственото развитие на организма. Забавени са минерализацията и пробива на постоянните зъби. Езикът е силно увеличен, долната челюст отново се разполага по-назад от горната.

 

4. Околощитовидни жлези

Те произвеждат паратиреоиден хормон, който регулира калциево-фосфорния обмен. В ранна детска възраст хипофункцията води до смущения в минерализацията на костната тъкан, на лицевите кости и на зъбите. Зъбите са с къси корени и широка пулпна камера. Наблюдават се смущения в емайла - грапавини и липса на пълноценен дентин. По-лесно податливи са на кариозни процеси.

 

5. Полови жлези

При смущения в тяхната функция се установява задържащо въздействие върху растежа на костите. При хипофункция се наблюдават смущения в дъвкателния апарат. При хиперфункция на жлезите - преждевременно полово съзряване, преждевременно развитие, оформяне и пробив на зъбите.