Поддържането на добра орална хигиена може да се реализира от системно ежедневно индивидуално почистване. Ежедневната орална хигиена и профилактичните прегледи в денталния кабинет подсигурят едно добро орално здраве и самочувствие.

 

Зъбната плака се формира за часове и това налага редовно провеждане на орална хигиена. Измиването на зъбите трябва да става 2 пъти на ден - сутрин и вечер след хранене. Вечерното измиване има изключително важно значение, особено за децата, тъй като по време на сън слюнченият ток и буферният капацитет на слюнката намаляват, а с това се увеличава вискозността на слюнката. Това е предпоставка за по-бързо отлагане на плака, а неотстранената вечер плака създава по-висок кариесогенен потенциал.


 

Друг важен момент е определяне продължителността на почистване. Почистване под 1 минута не осигурява качествено отстраняване на плака, а оптималното почистване варира между 1 и 3 минути. При децата почистването трябва да става с помощта на родителите до установяване на стабилен навик.

 

Електрическата четка за зъби има предимство пред механичната такава, поради потенциала си да увеличи както отстраняването на плаката, така и мотивацията на пациента. Те са въведени на пазара преди повече от 50 години.

 

Електрическите четки за зъби имат глава и дръжка, като в дръжката се намира електродвигател, който привежда в движение главата. Главата извършва автоматични вибриращи или ротиращи движения. Главите на повечето електрически четки са по-малки от тези на механичните и могат да се подменят.

 

Все повече препоръки се дават за употребата на електрическите четки поради автоматичното им движение, лекотата при употреба, както и плак-отстраняващият им ефект. На пазара вече се срещат и ултразвуковите електрически четки, които са висок клас и имат значителни положителни ефекти.

 

Методите за миене на зъбите с електрическа четка включват следните действия:

  • Четката се поставя под 45 или 90° ъгъл към повърхността на фронталните зъби. След това четката се включва. Съзъбието трябва да е полузатворено;
  • Четката трябва да се движи бавно върху и около всяка зъбна повърхност от 3 до 5 секунди;
  • Особено внимание трябва да се отдели на междузъбните пространства. Главата може да се постави под и в средата на междузъбните пространства, за да ги почисти;
  • Четката се поставя перпендикулярно на букалната и лингвалната повърхност без натиск. По този начин се достига горната и гингивалната област на зъбите;

При почистване на зъбите, устата се разделя на четири квадранта (горен десен, горен ляв, долен десен и долен ляв).

 

Тази система позволява да се почистват зъбите систематично без пропускане на нито един зъб и нито една повърхност.

 

При почистване с четка и паста за зъби, междузъбните пространства остават непочистени. За тази цел съществуват интерденталните четки за зъби, както и конците за зъби. Интерденталните четки биват различни размери според съзъбието, конците могат да се срещнат на пазара със или без държател.

 

Техниката за почистване на зъбите с конци:

  • Откъсва се конец с дължина 30-40 см;
  • При малки деца конецът се фиксира на държател. Препоръчителна е употребата на конци за зъби при деца над 4 годинки;
  • С вестибуло-орални движения конецът се поставя между зъбите в дълбочината на гингивалния сулкус, като се избягва натиск в контактната точка;
  • Конецът се притиска към дисталната повърхност на предходния зъб и с остъргващо движение се изтегля в оклузална посока;
  • Конецът се притиска към медиалната повърхност на дисталния зъб и предишната процедура се повтаря.

 

Личната орална хигиена е съществена част от превенцията на оралните заболявания.