Зъбната плака е бактериален биофилм, който не се отстранява лесно от зъбните повърхности. Биофилмът се състои от сложни общности от бактериални видове, които пребивават по зъбните повърхности или меките тъкани. Установено е, че между 400 и 1000 видове бактерии могат едновременно да колонизират оралните биофилми.
 
Микроорганизмите са един от основните етиологични фактори за развитие на зъбния кариес и пародонталните заболявания. Образуваните киселини вследствие на метаболизма им, са причината за развитие на зъбния кариес. Образуваните токсини и предизвикването на възпалителна реакция в гингивата са главните причини за развитието на пародонталните заболявания. 
 
Занемарената орална хигиена е предразполагащ фактор за по-тежко протичане на всички орални промени, симптом на общи заболявания.
 
Поддържането на добра орална хигиена може да се реализира от системно ежедневно индивидуално почистване. Колкото и перфектен орално-хигиенен навик да се създаде, цялостното почистване на плаковия биофилм никога не може да се реализира. Вестибуларните повърхности на зъбите са най-достъпни за почистване и често манипулациите се ограничават с това. Оралните повърхности са по-трудно достъпни и е необходимо съзнателно изработени движения за почистването им. Трудно достъпни са фисурите, ямките и браздите по дъвкателната повърхност на зъбите.
 
Напълно недостъпни за четката са апроксималните повърхности на всички зъби. Там плаковият биофилм остава незасегнат и може да се отстрани единствено чрез дентални конци.
 
Зъбната плака се формира за часове и това налага редовно провеждане на орална хигиена. Приема се, че измиването на зъбите трябва да става 2 пъти на ден-сутрин и вечер след хранене. Вечерното измиване има изключително важно значение, особено за децата, тъй като по време на сън слюнченият ток и буферният капацитет на слюнката намаляват, а с това се увеличава вискозността на слюнката. Това е предпоставка за по-бързо отлагане на плака, а неотстранената вечер плака създава по-висок кариесогенен потенциал.
 
Друг важен момент е определяне продължителността на почистване. Почистване под 1 минута не осигурява качествено отстраняване на плака, а оптималното почистване варира между 1 и 3 минути. При децата почистването трябва да става с помощта на родителите до установяване на стабилен навик.
 
Няма конкретен метод за четкане, който е подходящ за всички хора. Идеалната техника на четкане е тази, която позволява пълно отстраняване на плаката, за най-малкото възможно време, без засягане или увреждане на тъканите.
 

Методи на четкане

Хоризонталното четкане е най-използваната техника. Най-често се прилага от хора, които не са били инструктирани как да четкат. Главата на четката се поставя перпендикулярно за зъбните повърхности и се прилага хоризонтално движение напред-назад. Не води до желаното почистване.
 
Вертикалното четкане е подобно на хоризонталното, но движението е във вертикална посока, използвайки движения нагоре-надолу.
 
Циркулярно четкане-зъбите са затворени, четката се поставя от вътрешната страна на бузата и се прилага бързо циркулярно движение, което се простира от максиларната до мандибуларната гингива, прилагайки леко налягане. Най-подходящо е за млечното съзъбие.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Сулкусно четкане -този метод набляга на почистването на области директно отвъд маргиналната гингива. Главата на четката се разполага косо към корена на зъба. Филаментите са насочени към сулкуса под 45 градуса към аксиалната ос на зъба. Четката се движи напред-назад, използвайки кратки движения, без отстраняване на филаментите от сулкуса. Проучвания показват, че това четкане може да достигне дълбочина от около 1мм субгингивално.
 
Вибрираща техника - методът е предназначен за масаж и стимулация на гингивата, както и за почистване на шиечните зони. Главата на четката се поставя косо към апекса с филаменти, позиционирани частично към маргиналната гингива и частично към зъбната повърхност. Прилага се лек натиск и вибриращи движения.
 
Трябва да се знае, че на четката за зъби се поставя малко количество паста. Не се препоръчва измиване обилно с вода след пастата, за да се увеличи времето за локално въздействие на флура, особено при децата.
 
Четкането не трябва да е прекалено енергично, тъй като може да увреди тъканите. Износването на четката за зъби се визуализира с разделяне, огъване или скъсване на влакна. Износването се влияе по-скоро от метода на четкане, отколкото от продължителността или броя на измивания на ден.
 
Желателно е да имате няколко четки, които да се сменят ежедневно сутрин и вечер, за да могат да изсъхват влакната. С това се намалява броя на микроорганизмите по четката. След всяко орално или контагиозно общо заболяване четката трябва да се сменя с нова.
 
Очаквайте продължение