Най-разпространеният метод за професионално избелване на зъби се прилага в денталния кабинет. По този начин лекарят има по-голям контрол върху условията за провеждане на избелването и по-предвидим краен резултат.

 

Първата стъпка от избелването в кабинета е почистването и полирането на зъбите, следвано от изолиране на венците, бузите и устните. Втората стъпка е аплициране на избелващия агент върху предните зъбни повърхности. Обикновено на избелване подлежат предните 6-10 зъба в горна и долна челюст, като зъбните повърхности, насочени към вътрешността на устната кухина не подлежат на избелване.


 

Избелващият агент се активира чрез топлина, светлина или химично. В първия случай инструмент с определена поносима температура се задържа за 1-3 минути на всеки от подлежащите на избелване зъби.

Процесът се катализира и използваният препарат престоява на повърхността още 5-15 минути в  зависимост от концентрацията на активното вещество и указанията на производителя.

 

При химична активация на избелващия агент не е необходима допълнителен физичен стимул. Обикновено препаратите с химично катализиран процес са с 2 отделни компонента и се смесват непосредствено преди да се поставят върху зъбната повърхност. След апликацията се оставят известно време (5-20 минути) и процедурата се повтаря 2-4 пъти в рамките на посещението. При всички методи на кабинетно избелване химичната реакция може да е цветово кодирана, за по-лесна ориентация кога агентът да се премахне от зъбите (например гелът да промени цвета си от син в белезникав).

 

При активация на избелващия агент със светлина се използват специални лампи с определена дължина на вълната, обикновено в синия спектър. Световодите на лампите за избелване са с определена форма (обикновено дъговидна), за да могат да осветяват максимална площ от предната повърхност на зъбите, а в същото време разпръскването на светлина извън устната кухина да бъде минимално. При този метод задължително се използват специални защитни очила за всички в денталния кабинет- лекар, асистент и пациент.

 

След стартиране на подходящата за избрания метод и препарат програма, обикновено интензивната насочена светлина се използва за между 10 и 30 минути за всяка челюст. С повечето лампи се постига осветяване на двете челюсти едновременно. Процедурата се повтаря между 2 и 6 пъти, обикновено в рамките на едно посещение.

 

При избелване по този метод има определени ограничения и контраиндикации - петна по зъбите с различна минерализация, флуороза, възраст под 18 години, бременност и кърмене. Не се пристъпва към кабинетно избелване непосредствено след премахване на зъбен камък и при възпаление на венците (предпоставки за кървене). След премахване на брекети е необходимо да се изчака около 4-6 седмици, за да се реминерализират зъбите, да се хидратират на местата, където са били залепени брекетите.

 

Дълготрайността на ефекта зависи предимно от пациента. Влияние оказват хранителните и хигиенни навици, както и тютюнопушене, употреба на някои лекарства и хранителни добавки (например желязо).

Указанията за по-дълготрайно запазване на цвета са свързани със спазване на т. нар. „Бяла диета“- консумиране на храни и напитки с бял и блед цвят без силни оцветители (бял ориз, сирене, картофи, мляко, газирана вода). Този режим на хранене трябва да се спазва поне 2 дни, но може да продължи до 2-3 седмици, за да се стабилизира напълно цветът и зъбите да са добре реминерализирани. Добре е пушачите да не пушат поне 7 дни. Препаратите за избелване деминерализират твърдите зъбли структури и по тази причина е препоръчително след процедурата да се използват различни реминерализиращи пасти и гелчета за зъби (вид и продължителност по препоръка на денталния лекар).

 

Поддръжката на цвета може да става чрез шини за домашно избелване, най-рано след 3 месеца. Повторно кабинетно избелване може да се извърши при нужда след 1-2 години.

 

Положителните страни на избелването на зъби в денталния кабинет са бързият резултат и лесният контрол. Недостатъците са свързани с голяма чувствителност на зъбите, висока цена. При допир на избелващото средство с лигавицата се наблюдава изгаряне. Обикновено цветът се стабилизира за 7-10 дни, през които зъбите се рехидрират и може леко да потъмнеят.