При девитализирането на зъбите в различна степен се наблюдава тяхното преоцветяване и обезцветяване. Това може да се забелязва в различни нюанси - от жълто до тъмнокафяво. Промяната в цвета на мъртвите зъби се дължи на няколко фактора - оцветяващи вещества продукти от разпада на хемоглобина в кръвоносните съдове на зъбната пулпа; вид на каналопълнежното средство; обезцветяване на твърдите зъбни структури.

 

Избелването на преоцветени зъби е консервативен метод за промяна на цвета, който се осъществява през зъбната корона. По този начин се подобрява или възстановява естетиката на видимата част от съзъбието. Избелващото средство се поставя на мястото на премахнатата пломба и пулпа (в пулпната камера).


 

Успехът и продължителността на избелващия ефект върху зъба са непредвидими и зависят от много фактори. Голяма част от избелените по този начин зъби отново потъмняват в различен срок и е възможно преоцветените умъртвени зъби да не се повлияят от вътрешно избелване през короната.

 

Индикациите за извършване на такава процедура са девитализирани зъби, които имат достатъчно запазени твърди зъбни структури. Важно е кореновите канали да са херметично затворени и предоцветяването да не е с голяма давност. От водещо значение е да няма изменения около корена на потъмнелия зъб (периодонтит).

 

Контраиндикациите за вътрекоронарното избелване са силноразрушени зъби с големи обтурации и пукнатини по оставащия емайл и дентин. Такава процедура не се извършва и при недобре изпълнено кореноканално лечение.

 

Преди извършване на манипулацията зъбът прецизно се почиства и се прави оценка на състоянието му. Премахват се плака и зъбен камък, стари пломби и кариозна тъкан. Почиства се пулпната камера от каналопълнежно средство, некротична остатъчна пулпна тъкан и др. Изолират се околните меки тъкани, за да не достигне избелващ агент до тях. Премахва се каналопълнежно средство от кореновите канали до 2-3 мм под зъбната шийка и се извъшва сигурно запечатване на входа на каналите. В голяма част от случаите се поставя нерезурбируем материал - фосфат цимент, поликарбокцилатен или глас-йономерен цимент, различни композитни материали.

 

Най-често използваните средства за вътрекоронарно избелване са богати на кислород съединения - водороден пероксид, карбамидпероксид. Те действат чрез отделяне на кислород и директно окисляване на оцветените структури. Използваните избелващи агенти на тази основа могат да бъдат активирани със светлина и/или топлина. При контакт с оралните тъкани причиняват химично изгаряне, за това изолацията при използване в кабинета е много важна, както и добрата херметизация при престой на избелващия агент за по-продължителен период. Концентрацията на кислородните избелващи вътрекоронарни агенти обикновено е между 30 и 40%.

 

Интракоронарното избелване може да се извърши, както в кабинета в рамките на едно посещение, така и по-продължително като избелващият агент престои няколко дни в зъба. При офис-избелването в денталния кабинет едновременно се поставят памучен тампон и марля, напоени с избелващия агент, в пулпната камера и на повърхността на зъба. Престояват там за около 5-10 минути като избелващото вещество се активира или с топлина (нагорещен инструмент) или със светлина. Процедурата може да се повтори 4-6 пъти в рамките на 1 посещение.

 

Друг метод за вътрекоронарно избелване е свързан с поставяне на избелващ препарат в пулпната камера на зъба за около седмица като това може да се повтори 3-4 пъти. Поставя се гъста паста избелващ агент, върху него се поставя памучен тупфер и се запечатва с временна обтурация, която сигурно да херметизира дефекта и да не просмуква към меките тъкани. Обикновено методът се прилага при зъби с оцветяване с по-голяма давност. Препоръчва се да се постигне по-светъл цвят от този на съседните зъби, тъй като се очаква да се върне малко от оцветяването. Може да се използва и комбинация от двата описани метода за вътрекоронарно избелване.

 

Усложненията, които могат да се наблюдават в следствие на вътрекоронарното избелване на умъртвени зъби са свързани с лошата херметизация на кореновия канал, при което може да се наблюдава коренова резорбция в областта на зъбния корен или шийка. Възможно е при лошо запечатване на поставеното избелващо вещество да се получи изгаряне на оралната лигавица. При всички случаи на интракоронарно избелване на умъртвени зъби е добре да се прави периодичен рентгенографски контрол.