Снемаемите протези могат да се използват за възстановяване на всички видове частично, както и при тотално обеззъбяване. Този начин на протезиране винаги е метод на избор при загуба на един или няколко зъба в едната или двете челюсти. Както всички лечебни методи, така и поставянето на зъбна снемаема протеза изисква изготвяне на прецизен план за лечение, внимателно проектиране и съобразяване на всички индикации и контраиндикации.

 

Важен аспект от възстановяването на дъвкателния апарат чрез снемаеми конструкции е внимателно и подробно запознаване на пациента с предимствата и недостатъците на метода. Възможните неприятни последствия и усложнения трябва да бъдат ясни още в началото на лечението.


 

Няма конкретни индикации за поставяне на частична пластмасова протеза. Единственото условие е да има поне един липсващ зъб, който да бъде възстановен. Хубаво е да има налични поне 4 зъба, които да са от различни зъбни групи и да за разположени от двете страни на челюстта, за да бъде конструкцията по-стабилна и да се предотврати претоварване на опорните зъби. Важно условие за дълготрайност на възстановяването чрез частична протеза е оставащите (опорни) зъби да бъдат здрави или с проведено добро лечение при необходимост.

 

При частичните протези с метален (моделно лят) скелет е необходимо да има поне два здрави кучешки зъба или кътници без подвижност или пародонтални джобове, във всяка половина на възстановяваната челюст. По този начин се минимизират възможните ротационни движения на протезата в устата по време на функция и разклащането на опорните зъби.

 

Тоталните протези се използват при пациенти, които са изгубили всички зъби в устната кухина. Плаковите пластмасови протези се използват при хора, при които има добре запазени алвеоларни гребени на челюстните кости (частта на костите, където са били разположени зъбите). По този начин се гарантира относително добро задържане на конструкцията, тъй като площта на протезното поле е голяма. В противен случай има индикация за специални лечебни методи за подобряване на протезното поле или използване на друг вид зъбопротезиране.

 

Предимствата на различните видове снемаеми протези са свързани с факта, че не се налага изпиляване на опорните зъби и никаква инвазивна намеса. Възможността да се извади конструкцията от устната кугина в домашни условия позволява нейното добро почистване и поддръжка от пациента. По този начин се намалява възможността от възпалителни заболявания на лигавицата или кариозни заболявания на оставащите зъби.

 

Изцяло пластмасовите протези са най-евтиният вид конструкция, която възстановява изгубените зъби. В същото време, ако липсват метални куки за задържане на частична протеза, се постига много добър естетичен резултат.

 

Дъвкателната функция значително се подобява и пациентите успяват да раздробяват храната, макар и с повече движения, отколкото с естествени зъби. Лицето придобива по-младешки вид, тъй като се възвръща височината на захапката и се подобряват лицевите пропорции. Подобрява се позицията на долночелюстните стави и функцията на дъвкателните мускули. След преминаване на адаптационният преиод се наблюдава и подобрение в артикулацията. 

 

Протезите с метален скелет са по-тънки и с по-малък обем от пластмасовите, което допринася за по-голям комфорт и по-лесна адаптация. В много случаи стоят по-стабилно в устата, тъй като са по-тежки и изискват наличие на поне два опорни зъба.

 

От изброените предимства може да се направи извод, че възстановяването на изгубен зъб, дори и чрез снемаема протеза, е по-добро от липсата на лечение. Подобрената функция и естетика благоприятстват общуването и допринасят за доброто самочувствие, важни фактори от психо-социалният живот на всеки човек.