Денталният емайл е най-твърдото вещество в човешкото тяло. Той заедно с дентина представлява твърдите зъбни тъкани. Те обграждат малки кухини в зъбите, които се наричат ендодонциум или ендодонтско пространство (буквален превод - вътре в зъба). Ендодонциумът се представя като пулпна камера, намираща се в центъра на денталната корона, и коренови канали. Той помещава денталната пулпа - т. нар. "нерв" на зъба.

 

Въпреки здравината си, твърдите дентални тъкани са уязвими на киселинните атаки на бактериите в устната кухина. В резултат на това се развива кариесът, а неговото пренебрегване води до усложнения. Когато кариесът достигне близко до ендодонтското пространство се развива възпаление на пулпата - пулпит. Възпалението може да премине през кореновите канали в костта и да се развие и състоянието периодонтит. Пулпата може да бъде засегната и при травми.


 

При тези състояния терапията на зъба се състои в извършването на ендодонтско лечение. Познато още като "умъртвяване" или "девитализиране" на зъбите, ендодонтското лечение е свързано с неприятни асоциации. Това е така, защото до него се прибягва, когато пациентът страда от силна дентална болка.

 

1. Какво представлява ендодонтското лечение?

 

Ендодонтското лечение се изразява в премахване на пулпата или инфектираните материи от пулпната камера и кореновите канали. Кореновите канали се обработват и оформят. Следва деконтаминиране на ендодонтското пространство чрез промивки със специални разтвори и запълването на кореновите канали с каналопълнежни средства. Тези средства представляват различни по вид пасти, които се уплътняват с щифтчета от инертен каучукоподобен материал. Желателно е ендодонтското лечение да се извършва след подходящо изолиране на зъба - това се постига най-вече чрез използването на кофердам.

 

2. Може ли да бъде използвана анестезия(упойка) при неговото провеждане?

 

Премахването на пулпната тъкан е болезнена процедура. Затова когато присъства болка, анестезията е задължителна. Това включва всички случаи на пулпно възпаление.

 

3. Може ли да бъде завършено в едно посещение?

 

Това зависи от много фактори - дали зъбът е еднокоренов или многокоренов, силно инфектирани ли са каналите, има ли някакви затруднения при обработката им. Например при периодонтити, когато каналите са силно замърсени, не се препоръчва завършване на лечението в едно посещение.

 

4. Веднага ли се поставя пломба след ендодонтско лечение?

 

Да, възможно е да се постави пломба веднага след завършване на лечението, в същото посещение. Изключително важно е до 10-12 дни след завършване на кореновото лечение зъбът да се херметизира чрез поставянето на пломба. При по-голямо забавяне ендодонциумът може да се реинфектира и да се наложи повтаряне на лечението.

 

NEWS_MORE_BOX

 

5. Защо се прави ендодонтско лечение на вече умъртвени и лекувани зъби?

 

Повторното ендодонтско лечение се нарича релечение. Ендодонтско релечение се налага в случаите на умъртвени зъби поради няколко причини:

  • първото лечение не е било добре извършено - не са дообработени и запълнени докрай кореновите канали, съществува неоткрит канал, който е пропуснат при обработката;
  • реинфектиране на кореновите канали поради вторичен кариес и разхерметизиране на пломбата - могат да се развият хронични периодонтити и одонтогенни радикуларни кисти;
  • травма на умъртвен зъб - тя може да причини травматичен периодинтит, който понякога води и до появата на абсцес; - при подозрения, че съответният зъб е фокално огнище на инфекция;
  • при дълбоки пародонтални джобове, които инфектират ендодонтското пространство.

 

Ендодонтското лечение е специализирано лечение, което изисква строго спазване на установените протоколи. То е по-продължително от обикновеното лечение на кариеса. Процедурата е сложна и трудоемка, но пък представлява чудесна алтернатива на изваждането на засегнатия зъб.