Денталните рентгенови снимки повишават риска от развитие на менингиоми - доброкачествени мозъчни тумори, открива мащабно проучване на университета в Йейл. 

 
Учените все пак уточняват, че рискът е сравително малък. Но въпреки това съветват изследването да се извършва само при небходимост, и то да не бъде част от рутинната дентална практика.
 
Проучването включва 1400 души с менингиом и подобен брой здрави мъже и жени. 
 
Учените установяват, че провеждането на обикновена зъбна снимка, тип ‘bitewing’ X-ray, най-малко веднъж годишно увеличава риска от заболяването с 40-90%, в зависимост от възрастта, показват резултатите. При това изследване се използва малък рентгенов филм в непрозрачна опаковка, който се притиска към зъбите или се захапва, а тубусът на рентгеновия апарат се доближава до външната страна на бузата на пациента. Така се получава образ само на няколко зъба. 
 
Резултатите показват, че друг вид, панорамна рентгенография увеличава опасността от менингиом почти 5 пъти, когато се използва преди на 10-годишна възраст. Този вид рентгенова снимка показва всички зъби. Провежда се със специален рентгенов апарат – ортопантомограф. При него рентгеновата тръба се върти около главата на изследвания, като заедно с нея се движи срещуположно филмът в специална касета. 
 
Менингиомите съставляват около 1/5 от всички мозъчни тумори. Във Великобритания годишно се диагностицират около 900 случая. 
 
Менингиомите растат бавно, като цялостното им хирургично отстраняване обикновено осигурява пълно оздравяване. В зависимост от позицията им в мозъка обаче, могат да предизвикат сериозни проблеми, като нарушено зрение, говор, двигателни способности. 
 
Резултатите са публикувани в сп. Cancer reports.
 
Според някои експерти честата рентгенова диагностика е сред причините за нарастващия брой на онкологичните заболявания от 70-те години до сега.
 
Друго проучване установи, че денталните рентгенови снимки увеличават риска от рак на щитовидната жлеза, тъй като тя е изключително чувствителна на йонизиращо лъчение. Резултатите потвърждават данните от други изследвания, според които с повишена опасност от развитие на заболяването са зъболекари и рентгенови лаборанти. Учените смятат, че това е показател, че честата експозиция на ниски дози радиация повишава онкологичния риск.