Д-р Станислава Кавръкова - зъболекар-ортодонт

Завършва дентална медицина в Медицински университет – София през 2011 г. В момента практикува в град Сливен. Нейната практика е насочена основно към работа с деца и ортодонтско лечение.

Има множество сертификати за усвоени техники към системата „Алекзандър“, включващи ранно ортодонтско лечение, екстракционно лечение, нетипично лечение с мини-импланти.


 

- Д-р Кавръкова, коя е най-честата причина за поява на неправилна подредба на зъбните редици при децата?

 

При по-голямата част от децата се наблюдава струпване на зъбите и неправилно развитие на челюстите. Последните проучвания показват, че основната причина за този проблем са: дишането през устата, инфантилното гълтане, при което детето поставя езика между зъбите при преглъщане, смученето на пръст, устна и други. Тези вредни навици ограничават развитието на челюстните и лицевите детски кости.

 

Важно е да се знае, че позицията на езика, бузите и устните определят позицията на зъбите. Правилното развитие на лицевите и челюстните кости при децата зависи от правилната функция и дишане.

 

Важни фактори за развитието на лицево-челюстния апарат са още наследствеността и кариозността на млечното съзъбие. При множество кариеси и ранна загуба на млечни зъби, също се наблюдава струпване на зъбите.

 

- Възможно ли е проблемът да се появи след израстване на постоянните зъби?

 

Обикновено проблемите се забелязват и от родителите в периода на смяна на предните зъби от 5- до 7-годишна възраст. Но в повечето случай са предвидими още при късното млечно съзъбие.

 

Нормално преди смяната на млечните зъби се наблюдават леки разстояния. Ако в този период липсват разстояния или зъбите са струпани се очаква да има струпване на постоянните зъби поради липса на достатъчно място.

 

Този период на смяна на предните зъби е много подходящ и за първата ортодонтска консултация и провеждане на ранно лечение при нужда. Освен в случайте на обратна захапка, когато се налага по-ранна намеса.

 

- Естетика ли е основната причина за прилагане на ортодонтско лечение?

 

Може би това е водещата причина при по-голямата част от пациентите или техните родители да потърсят консултация. Но ортодонтията е много повече от естетика. Функцията е неразделна част от едно качествено ортоднотско лечение.

 

Неправилната захапка има водещо значение за по-бързото изтриване на зъбите и неравномерното натоварване на ставите.

 

Добрите оклузални контакти – контактите между зъбите, са предпоставка за добра функция, хигиена и естетика. 

 

Важно е да се отбележи, че методите и възможностите за корекция на неправилната захапка са различни според възрастта на пациентите. Именно заради това е важно да се използват пиковете на растеж при подрастващите. С възрастта възможните методи за лечение се ограничават. 

 

Профилактиката на тези изменения е свързана с предотвратяването или отстраняването на вредните навици възможно най-рано. 

 

Сукането има много важно значение за развитието на долната челюст, която настъпва след раждането. Ограничаване на биберона и отстраняване на навика до 2 1/2 години най-късно е изключително важно за правилното развитие. 

 

Ранно захранване с твърда храна, например Baby lead leaning, също развива правилната позиция на езика при преглъщане. 

 

Ранно лечение и профилактика на проблема със сливиците и/или кривата носна преграда и осигуряване на възможност за носно дишане също играе важна роля. Устното дишане не позволява правилна позиция на езика и от там правилно развитие на челюстите. Много често остава като вреден навик, а не необходимост след чести боледувания. Тогава се налага корекция на вредния навик чрез упражнения и трейнери. 

 

В някои случаи е възможно да доведе дори до обратна захапка. 

 

Хапане на химикалки, тениски, смукане на пръст, устна, буза и др. също водят до различни отклонения в развитието на лицево челюстните кости и захапката. 

 

Профилактика на добрата хигиена е причина за по-малко кариеси и усложненията от кариеса, които от своя страна често водят до ранна загуба на млечни зъби.

 

Ролята на млечните зъби е не само да изпълняват дъвкателна функция, а и да запазят място за постоянните зъби. Важно е да се направи консултация с ортодонт за евентуалната нужда от местопазител, когато се наблюдава ранна загуба на млечен зъб. 

 

Умъртвените млечни зъби не падат самостоятелно, поради нарушената резорбция на корените им. Панорамна снимка дава ясна информация за периода на смяна. При нужда е необходима консултация със стоматолог за времето, в което да бъде изваден. 

 

- Смятате ли, че в последно време нараства нуждата от ортодонтска намеса, във връзка с твърдението, че еволюционно размерът на зъбите се увеличава за сметка на техния брой?

 

Може да се каже, че еволюционно броят на зъбите има тенденция да намалява поради промяната във вида на храната, която консумира човекът.

 

В тази връзка се наблюдават все по-често липсващи зародиши или промяна във формата и размера на последни зъби от дадена група. Това са 2-ри, 5-ти и 8-ми зъби.

 

Но се случва да се наблюдава и наличие на свръхбройни зъби.

 

Затова е от изключително значение ортодонтските прегледи да се провеждат със снимка, за да бъде направен правилен план на лечение и да бъдат уведомени родителите за възможните решения на проблема.

 

- Често ли се налага екстракция на зъби във връзка с провеждане на адекватна терапия?

 

Ако разделим пациентите на две групи - пациенти в растеж: момичета до 13-14 години и момчета до 15-16години и пациенти със завършил растеж, може да се каже, че в първата група по-скоро рядко се налага екстракция на зъби.

 

Докато при втората със завършил растеж се среща доста по-често. Причината е силно струпване на зъбите и неправилна захапка, коята в тази възраст може да бъде коригирана само зъбно, но не и скелетно.

 

- Кои са потенциалните негативни резултати след ортодонтско лечение?

 

Повечето пациенти посочват негативи по-време и рядко след ортодонтското лечение.

 

Първоначалния дискомфорт, затрудненото четкане при някои апарати и брекетите и продължителността на лечението са сред най-честите оплаквания.

 

Но след това по-скоро всички се наслаждават на прекрасната си усмивка. Усилието е равно на резултат, казва д-р Алекзандър.

 

- Възможно ли е след завършена терапия проблемът да се появи отново?

 

Да, за съжаление, е възможно да се наблюдават промени, дори и да не са в първоначалния си вид. Най-често при липса на корекция на вредните навици. Например при неправилна позиция на езика при гълтане, което, за съжаление, се среща при по-голямата част от ортодонтските пациенти.

 

При липса на ретенция – различни видове задържащи апарати и други също е възможна повторна поява на проблема.

 

- Как се предотвратява възвръщането на проблемът след проведено лечение?

 

Няма 100% гаранция, но има стъпки, които могат да намалят риска от това. Ранното лечение, добра ретенция, отстраняването на вредните навици и хирургична намеса, в някои случаи, намаляват риска.

 

- Кои са иновациите в ортодонтията и най-честите апарати, които се използват?

 

Ортодонтията се развива непрекъснато и динамично.

 

Употребата на различни видове опори като минивинтове и костни опори дават все по-големи възможности на ортодонтията в решаването на все по-сложни случаи.

 

Основно апаратите се разделят на снемаеми и неснемаеми. 

 

Към неснемаемите най често се използват брекетите, апарати за бързо разширение, лип-бъмпъри и други.

 

Към снемаемите има разширителни пластинки, алайнери, трейнери и други.

 

Всеки от тях има приложение при различни случай и не е универсално средство за лечение. 

 

С нарастването на възрастта и завършването на растежа, обаче лечението става по сложно и скъпо обикновено. Важно е да се направят навременна консултация с ортодонт, за да бъде максимално кратко и лесно и за двете страни.