Д-р Бранимир Кирилов е лекар по дентална медицина. Завършва специалност Дентална медицина на Медицински университет – София през 1998 г. През 2003 г. придобива специалност по Орална хирургия.

Завършил е успешно множество квалификационни курсове в областта на денталната имплантология при водещи световни специалисти. Професионалните му интереси са съсредоточени в областта на имплантологията, оралната хирургия и Pillar процедурите.

Изнася доклади и лекции като участник в международни конгреси по дентална имплантология в САЩ и Европа. Автор е на редица статии и публикации в областта на имплантологията и естетичната стоматология.


Името му се свързва с изграждането, имиджа и развитието на българската школа по дентална имплантология и пластика. Ръководи семинари и консултации в Международния учебен център по дентална имплантология IFZI – България.

Член е на Международния конгрес на оралните имплантолози – ICOI и Българския зъболекарски съюз.

През 2005 г. основава клиниката по дентална медицина Медикъл Дент, която е официален представител на Международния учебен център по имплантология - IFZI, със седалище в Нюрнберг, Германия. Д-р Кирилов е сертифициран и лично ръководи и провежда обученията по дентална имплантология.

 

Д-р Кирилов, какво представлява денталната имплантология?

 

Денталната имплантология дава възможност на хора, които са загубили комфорта от усмихването и храненето да възвърнат качеството и стила си на живот. Денталните импланти са решение както при нужда от възстановяване на единични липсващи зъби, така и при пациенти, лекувани с подвижни протези. Възможностите на съвременната дентална имплантология са необятни.

 

Имплантология нова дисциплина в денталната медицина ли е?

 

Съвременната имплантология води началото си като концепция и технология от 80-те години. Първоначално, броят на зъболекарите, които са я извършвали, е бил много ограничен. Все още образованието по имлантология не е достатъчно добре застъпено в университетските програми по дентална медицина, така че достъпът до качествено образование и практика не е лесен. В световен мащаб тенденцията е все по-голямо навлизане на имплантологията в масовата денталната практика.

По статистически данни, преди около 10 години само 10% от зъболекарите в Германия са поставяли дентални импланти, докато днес 40% от практикуващите работят и в сферата на имплантологията.

В България се наблюдава същата тенденция – все по-масово навлизане на имплантологията в стоматологичните кабинети. Това има своите плюсове, но, разбира се, крие и риск пациентът да попадне на лекар с недостатъчна квалификация в областта.

NEWS_MORE_BOX

 

В България как се придобива квалификация за работа в сферата?

 

Следдипломната квалификация и обучение са организирани под формата на частни курсове, водени от чужди и български лектори. В тази насока от Медикъл Дент направихме партньорство с Международния учебен център по дентална имплантологияIFZI. Центърът е основан през 1986 г. от проф. Манфред Ланг в Нюрнберг, Германия, като вече има центрове за обучение по имплантология на лекари по дентална медицина в повечето страни по света. Неговата цел е да даде възможност на стоматолозите да се обучават и да създават практически умения при лечение с дентални импланти. Обучението не се провежда върху пациенти, а върху фантоми (макети), така че, когато се започне работа с пациенти лекарят вече да е изградил своята мануалност и тактилност. Прилага се моделът на създаване на практически умения в студентите по дентална медицина, където различните орални манипулации първо се репетират на фантом, след това се започва с пациенти. Същата е философията на проф. Ланг. Над 100 български лекари по дентална медицина са преминали обучението, като 6070% от тях са въвели успешно денталната имплантология в практиката си.

 

Това, което ние развиваме в България, е продължаване и развиване на следдипломната квалификация на лекарите по дентална медицина, за да може имплантологията да става все по-добре развита като наука и практика, да бъде тя все по-достъпна и българският пациент да знае, че има квалифицирани специалисти, към които може да се обърне, без да пътува в чужбина, за да получи адекватно лечение с дентални импланти. В тази връзка, преди две години създадохме клуб по имплантология, където членуват водещи български специалисти, занимаващи се с дентална имплантология. Клубът има и своята научна дейност – на всяко тримесечие има научна сесия, в която български и чуждестранни лектори правят презентации над различни казуси, случаи, методики и т.н.