Диастемата представлява разстояние между централните резци повече от 1 мм. Диастемите могат да се срещат в горна и долна челюст. Тремите пък са разстоянията между останалите зъби повече от 1мм. Те също могат да се срещнат и в двете зъбни дъги.

 

Диастемата и тремите се срещат във временно и в постоянно съзъбие. Във временното се считат за физиологична характеристика. При пробива на централните резци в ранно смесено съзъбие се установява по-голям процент от случаи на диастеми в горната челюст и по-рядко в долната. За периода от ранно смесено съзъбие до постоянно съзъбие е възможно намаляване на диастемата, което се свързва със значителна саморегулация.


 

Основна причина за поява на диастема и треми е увеличението на фронталния участък на зъбната дъга, което може да се дължи на:

 

  • Несъответствие между размера на нормално развития фронтален участък на челюстта и зъбната дъга, и размера на зъбите - при микродонтия (малки по размер зъби), при хиподонтия (намален брой зъби);
  • Когато размерът на медио-дисталните диаметри на фронталните зъби от едната челюст е по-малък от този на срещуположните;
  • Следствие на вредни навици - смукане на пръст и протрудиране на фронталния участък в горна челюст;
  • Макроглосия (голям език);
  • Вестибуларно наклоняване на зъбите при заболявания на пародонта;
  • При еднокринни заболявания - акромегалия;
  • При новообразувания.

 

Диастемите и тремите често имат наследствена характеристика и се наблюдава тяхното унаследяване.

 

Причина за диастемата могат да бъдат пречки за нормалното подреждане на централните резци като: свръхбройни зъби (медиоденс), кисти, новообразувания; френулум на горната устна.

 

Френулумът на горната устна е спорен етиологичен фактор за диастемата. В много от случаите е необходимо да се изясни дали той е причина за диастемата или последствие от нея. Основание за това дава нормалното развитие на френулума на горната устна. При новороденото той е срързан с папила инцизива. След пробива на зъбите и развитието на алвеоларния гребен залавното място на френулума се премества нагоре по вестибуларната част на алвеоларния гребен. За залавно място се определя основата на подвижната част на френулума.

 

Доказателство за преместването нагоре е увеличаването на неподвижната част от френулума, срастнала с лигавицата на алвеоларния гребен. Същевременно може да се запази дълбока връзка между преместения нагоре френулум и папила инцизива.

NEWS_MORE_BOX

 

Стоматологът преценява дали дължината на френулума, ширината на основата му, залавното му място и евентуалната връзка с папила инцизива пречат на затварянето на диастемата.

 

При налични диастема или треми се наблюдава главно инраорална симптоматика. Налични са разстояния между зъбите. Централните резци при диастема могат да бъдат симетрично или асиметрично отдалечени от средната линия, с конвергиращи към коронките или дивергиращи зъбни оси. Резците освен това могат да бъдат и ротирани.

 

Естетиката в зъбните редици е нарушена при големи диастеми и треми, а при по-малки е въпрос на индивидуална самооценка. Някои приемат диастемите като желана индивидуалност и чар, като фамилна характеристика, която е необходимо да бъде запазена. При голяма диастема обаче може да бъде нарушен говорът или така наречената „дислалия денталис“.

 

Увреждането на пародонта може да бъде от директно травматизиране на междузъбната гингива от храна. Най-често обаче се дължи на дразнението от късия, ниско и широко залавен френулум, който дърпа междузъбната тъкан при движението на горната устна.

 

Профилактична мярка за появата на диастема и треми може да бъде недопускане или отстраняване на причините, които водят до увеличение на фронталния участък на челюстите: вредни навици, вестибуларно наклоняване на резците при заболявания на пародонта.

 

Лечението се провежда в случаите, когато има естетични проблеми или увреждане на пародонта. Във временното съзъбие не се лекуват диастема и треми. В ранно смесено съзъбие при нормално развитие на зъбните дъги и наличие на диастема обикновено се изчаква пробивът на страничните резци, които могат да медиализират централните резци при пробива си, тоест очаква се саморегулация.

 

При голяма диастема, над 2,5-3 мм, при липса на място за пробива на страничните резци и съпътстващи деформации, лечението на диастемата може да започне след пробива на централните резци. Това се преценява от лекуващия стоматолог.

 

Три са основните подходи за лечение на диастема: ортодонтски, комбиниран ортодонтски-хирургичен, комбиниран ортодонтски-протетичен.