Бременността не е заболяване, а нормално състояние на женското тяло. Въпреки това е необходимо специално внимание при провеждане на дентално лечение.

 

Бременността предизвиква значителни анатомични и физиологични промени свързани с тялото на майката. Голяма част от бременните жени се нуждаят от стоматологично лечение поради повишеният риск от развитие на зъбен кариес и други орални заболявания по време на бременността.


 

Всички лекарства, които са приети от майката по време на бременността, оказват влияние и върху плода. В зависимост от вида на лекарствата и етапа на бременността, въздействието на лекарствата върху майката, както и върху плода, може да варира. Едно от лекарствата ползвани по време на денталното лечение са анестетиците. Локалните анестетици са най-широко използваните при денталното лечение. Поради това е важно да се подберат правилните анестетици.

 

Най-висок риск за бебето се наблюдава през първите три месеца от бременността, защото всяка интервенция, която води до хипоксия, може да окаже вреден ефект върху ембриона или да е причина за спонтанен аборт. Следователно по време на първо тримесечие всяка хирургична процедура при бременна, имала предишни спонтанни аборти, трябва да се избягва. Ако въпреки това спешността налага, например един остър дентоалвеоларен абсцес, пациентът се обслужва след консултация с гинеколог.

 

По време на второто тримесечие при пациентки без анамнеза за проблеми може да се извършва екстракция на зъби, като се работи атравматично, безболезнено.

 

През трето тримесечие всяка дентална процедура трябва да се избягва, защото има опасност от аборт или раждане в денталния кабинет.

 

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) е изработила система, която класифицира лекарствата според техния риск. Лекарствата в категории А и В се счита, че не представляват опасност за хората. Категории А и В се различават според това дали лекарството е тествано при хора или не. Лекарствата, чийто тератогенен риск не може да бъде елиминиран, се класифицират в категория В. Категория D включва лекарства с положителни доказателства за риск от човешки фетус. Лекарствата в категория X не се препоръчват за бременни жени или такива които смятат да забременеят скоро.

 

Лидокаинът, който е най-често използваният локален анестетик по време на дентални лечения, е в категория В и се счита, че няма почти никакъв отрицателен ефект върху майката и плода. Артикаинът е другият анестетик препоръчван за употреба при бременност, той е в категория С. При бременност се избягват анестетици с вазоконстриктори като адреналин. Избягват се амидните анестетици-мепивакаин, бупивакаин и прилокаин, които преминават през фетоплацентарната бариера.

 

При бременност трябва да се спазват следните препоръки при дентални манипулации:

  • По време на бременност да се провеждат само онези оперативни намеси, които не могат да бъдат отлагани;
  • Да се избягват рентгенографиите, освен по витални индикации-само сегментна снимка, като се използва защитно облекло;
  • След 5-тия месец от бременността лечението се провежда само в седнало положение;
  • Лечението да се планира в следобедните часове, поради гадене и неразположение сутрин;
  • Лекарства да се изписват по строги индикации;
  • Да се избягва стрес по време на лечението;
  • Да се внимава с употребата на адреналин.

Трябва да бъдем отговорни към бременността и да се спазват правилата за работа с бременни жени.