Резултатите от ново проучване хвърлят повече светлина върху връзката между дълголетието при жените и репродуктивната им история.

 

Те показват, че има положителна връзка между късната бременност и здравето на жените в дългосрочен план.


 

Предишни проучвания, но с по-макък обхват, вече са показали наличието на връзка между дължината на левкоцитните теломери на жената и нейната прогнозна продължителност на живота.

 

Теломери се наричат окончанията на хромозомите, които изпълняват защитна функция и играят ключова роля в клетъчното делене.

 

Те представляват серия от ДНК-протеинови бази, които позволяват на хромозомите да се възпроизведат правилно по време на клетъчното делене и предпазват информацията в тях.

 

Установено е, че при по-къси теломери се наблюдава развитие на хронични заболявания на сърдечносъдовата система, диабет тип 2, неврологични заболявания и някои видове рак.

 

В новото, по-мащабно проучване, участват над 1 200 жени в перименопауза и постменопауза от различни етноси и произход.

 

За разлика от предишни проучвания, този път се вземат предвид и социодемографските фактори, свързани с начина на раждане и здравословен живот.

 

Изследването потвърждава, че възрастта на жените при последното раждане е положително свързана с дължината на теломерите.

 

Това означава, че жените, които са родили последното си дете по-късно, е вероятно да имат по-дълги теломери. Това на свой ред е биомаркер за здраве и дълголетие.

 

Изводите от проучването са валидни само за жените с едно или две раждания.

 

 „Необходими са повече изследвания, за да се определи дали по-голямата възраст на майката при последното раждане причинява удължаване на теломерите или дължината на теломерите е показател за общото здравословно състояние и способността на жената да има дете в по-късна възраст“, ​​коментира д-р Стефани Фобион, медицински директор на Северноамериканското общество за менопауза.

 

Източник:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038145/