През последните години се забелязва нарастване на тенденцията бъдещите майки да се информират предварително за зачеването, протичането на бременността и раждането. Родилките търсят алтернативни начини за родоразрешение с цел облекчаване на болката и споделяне на прекрасния миг –първата срещата с детето си, с любящите хора. Но защо е важно да се ражда в болницата?
 
Всяка една бременна жена с активна родилна дейност се нуждае от професионално наблюдение, което обхваща няколко парамeтри:
 

1. Маточна активност

Маточните контракции е необходимо да бъдат регулярно проследявани. Промените в тях обикновено са първият белег за отклонение в родилната дейност. Класически метод за изследването им е палпацията на коремната стена, което невинаги е показателно за силата и продължителността им. Единствено опитен специалист може да се ориентира по този начин.
 
Съвременен метод за оценка на маточната активност е токографията. Тя бива външна и вътрешна. При външната върху предната коремна стена на нивото на фундуса на матката се поставя датчик, който регистрира маточните контракции, изписващи се върху специално разграфена за целта хартия. Същото изследване се извършва и през трети триместър на бременността – следенето на детските сърдечни тонове.
 
Вътрешната токография е поставянето на вътрематочен катетър, който позволява измерването на налягането и точната оценка на маточната активност. За целта е необходима скъпоструваща апаратура, с която не разполагат във всички здравни заведения. Методиката има своите рискове, поради което не е подходяща за ежедневно използване.
 

2. Маточни контракции

Маточните контракции притежават няколко специфични характеристики, които се познават много добре от акушер-гинеколога. Само специалистът може да определи ефективни ли са контракциите и съответно напредва ли раждането.
 
Маточните контракции се появяват през определен интервал от време. В началото на раждането са 1-2 контракции за 10 минути, след което зачестяват. Оптималният им брой при активна родова дейност е 3 до 4 контракции в рамките на 10 минути. Продължителността на една ефективна контракция е 40-50 секунди.
NEWS_MORE_BOX
 
От изключително значение е интервалът между контракциите да бъде по-голям от продължителността им. В противен случай се нарушава утеро-плацентарното кръвообращение и това излага плода на риск.
 
Всяка маточна контракция има определена сила, която се означава като интензитет и се измерва в mmHg или kPa. При палпация (опипване) през предната коремна стена могат да бъдат усетени само контракции със сила над 10 mmHg. Когато контракцията е силна, матката се втвърдява и плодните части не могат да се палпират.
 

3. Разширението на маточната шийка


По време на първия период на раждането маточната шийка претърпява промени – скъсява се и се разширява. Този процес е от съществено значение за протичането на вагиналното раждане и трябва да се контролира от специалист.
 
Промените в цервикалното разширение се изследват на всеки час или през два часа. Извършва се вагинален преглед, при който показалецът на лекаря достига до маточната шийка и навлиза през нея, докосвайки предлежащата част на плода. За пълно разкритие – 9-10 см, се говори, когато не се опипва шийка меду плода и таза.
 

4. Придвижване на главата в родовия канал

При вагиналния преглед, освен изследването на шийката, се определя и коя е предлежащата част на плода (глава или седалище) и нейното положение в родилния канал. Заключението се прави на базата на нивото на предлежащата част спрямо интерспиналната линия (линията, която свързва двете бодила на седалищната кост). Когато предлежащата част е на нивото на тази линия, положението се приема за нула (0). Ако предлежащата част е над интерспиналната линия, позицията се определя в сантиметри и пред цифрата се поставя знам минус.
 
При напредване на раждането предлежащата част се спуска в родилния канал. Преминаването й под интерспиналната линия се означава с цифра и плюс пред нея.
 
Въпреки че раждането е физиологичен процес и рядко се налага външна намеса в протичането му, то има своите специфични моменти, които се познават много добре от акушер-гинеколога. За да бъдат новородените деца здрави, доверявайте се на компетенциите на лекарите и не поемайте излишни рискове!