Някои жени имат високо артериално налягане по време на бременност. Това може да изложи майката и плода на риск от проблеми при износването на плода, а също така и проблеми по време и след раждането. Добрата новина е, че високото артериално налягане може да бъде предотвратено и лечимо.

 

Хипертонията е много често срещано явление. В Европа високо кръвно налягане се среща при 1 на всеки 12 до 17 бременности сред жени от 20- до 45-годишна възраст.


 

Усложненията, които могат да възникнат в хода на артериална хипертония по време на бременност, могат да засегнат както майката, така и плода. Те включват:

  • За майката: прееклампсия, еклампсия , инсулт, необходимост от индукция на раждането (медикаментозно предизвикване на раждането) и отлепване на плацентата.
  • За плода тези усложнения могат да бъдат преждевременно раждане (раждане, което се случва преди 37 седмица от бременността) и ниско тегло при раждане. Високото кръвно налягане на майката затруднява доставката на достатъчно кислород и хранителни вещества за плода, необходими му за разстежо и нормално развитие.

Какви могат да бъдат типовете артериална хипертония преди, по време на и след бременност?

Хронична хипертония

Хроничната хипертония се отнася до случаите на високо артериално налягане преди настъпване на бременността или преди 20-та гестационна седмица. Жените с хронична хипертония могат също да развият прееклампсия през втория или третия триместър на бременността.

 

Гестационна хипертония

Това състояние се наблюдава тогава, когато артериалната хипертония се развива само по време на бременност и не се откриват следи от протеин в урината или други сърдечни или бъбречни проблеми. Обикновено се диагностицира след 20-та гестационна седмица от бременността или близо до раждането. Гестационната хипертония обикновено изчезва след раждането. Въпреки това някои жени с гестационна хипертония имат по-висок риск от развитие на хронична хипертония в бъдеще.

 

Прееклампсия/еклампсия

За прееклампсия говорим тогава, когато жена, която преди е имала нормално кръвно налягане, внезапно развие артериална хипертония и в урината се открият следи от протеин или други проблеми след 20-та гестационна седмица от бременността. Жените с хронична хипертония също могат да получат прееклампсия.

 

Прееклампсия се случва при около 1 от 25 бременности. Сериозно усложнение на прееклампсията е развитието на гърчове. Стигне ли се до това състояние вече говорим за еклампсия, което е спешно медицинско състояние.

 

Симптомите на прееклампсия включват:

  • Главоболие, което не отзвучава след прием на обезболяващи медикаменти;
  • Промени в зрението, включително замъглено виждане, виждане на петна;
  • Болка в горната част на корема;
  • Гадене или повръщане;
  • Отток на лицето или ръцете;
  • Внезапно наддаване на тегло;
  • Затруднено дишане.

Някои жени нямат симптоми на прееклампсия, поради което е важно редовното проследяване на артериалното налягане през бремнността.

 

В редки случаи прееклампсията може да настъпи след раждането. Това е сериозно медицинско състояние, известно като следродилна прееклампсия. Може да се случи при жени без анамнеза за прееклампсия по време на бременност.

 

Симптомите на следродилна прееклампсия са подобни на симптомите на прееклампсия по време на бременността. Следродилната прееклампсия обикновено се диагностицира в рамките на 48 часа след раждането, но може да се случи до 6 седмици по-късно.

 

Референции:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists, Task Force on Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’ Task Force on Hypertension in Pregnancyexternal icon.
2.Hutcheon JA, Lisonkova S, Joseph KS. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancyexternal icon. 

3.Bateman BT, Shaw KM, Kuklina EV, Callaghan WM, Seely EW, Hernandez-Diaz S. Hypertension in women of reproductive age