Раждането е естествен физиологичен процес. С него в живота ни настъпва необратима промяна. Несъмнено, детето е най-ценният дар, който ни дава животът.

Радостта, която очакваме с раждането, от появата на новия член на семеството, от крехкото и нежно бебе, което да засипваме с милувките си, е примесена с едно друго чувство... Прокрадващо се в душите ни и провокиращо притесненията ни, в много случаи неоснователни и неградивни. Страхът.

И тъй като той е ирационален, сме склонни да му се оставим и понякога да взимаме прибързано решения, които не са „нашите решения“.

Антипод на страха е знанието. Страхът е силен там където се сблъскваме с непознатото и неизпитаното. Първото, обаче имаме властта на променим. За останалото ни остава – малко дисциплина на духа, за да го преборим.

Раждането днес може би изглежда много по-плашещо, отколкото преди десетилетия. Неоснователно, тъй като разполагаме с хиляди източници на информация, медицинска помощ, методи на обезболяване, условия, които да спомогнат нетравматичното протичане на родилния процес... Вярно е, че покрай грижата за телата и в стремежа си да „заобиколим“ болката, изоставихме грижата за психиката по време на този процес. Това породи и желанието на десетки жени да се обърнат към устоите на естественото и да се противопоставят на раждането с медицинска намеса.

Една от най-добрите придобивки на съвременното ни общество е възможността за избор. И тъй като раждането е физиологичен процес, жената е в правото си да дари живот без „вмешателство“. Но раждането е и тежък физиологичен процес, изискващ свръхмобилизация на целия организъм и същество, той е изтощаващ, и болезнен. Човекът от времена е преценил, че жената се нуждае от помощ при раждането. Тя следва да се изразява не само в морална подкрепа, от която родилката несъмнено се нуждае, за да се пребори със страха, надвие умората и концентрира усилията си, но и от човек, който е наясно с протичането на раждането като процес, случващото се в организма, да е наясно с мислите на родилката и от каква точно помощ в кой даден момент се нуждае тя... От специални грижи има нужда и новороденото, които ние не сме компетентни да дадем, още повече, от днешна гледна точка, когато държим да получим гаранции възможно най-бързо, че малкото ни незащитно бебе е в отлично здраве...

NEWS_MORE_BOX


Имаме право да раждаме и пристъпваме към този акт спокойни и бъдем доволни от избора си. Това е спомен, който макар и протекъл за ден, оставя ярки следи в нас до края на живота ни и предопределя в известна степен и действията ни по-нататък. И според мен това може да се постигне в тази точка на пресичане между постиженията на медицината и естественото, когато те работят в синхрон и са подчинени на индивидуалните потребности и особености на протичането на родилния процес при конткретната жена, в дадения случай.

Честит празник на всички работещи в сферата на родилната помощ!

Благодарим за помощта и всеотдайността, които получаваме в най-светлите моменти от живота ни – раждането на нашите деца!