За всяка жена появата на генитално кръвотечение през периода на бременността е алармиращ симптом. Докато в началото, през първите седмици слабото и краткотрайно кръвотечение може да е израз и на етапа на имплантация на оплоденото яйце, то през второто и третото тримесечие кръвотечението най-често е свързано с нарушения с плацентата.
 

1. Отлепване на плацентата – абрупцио плаценте

Плацентата достига своето максимално развитие около края на първото тримесечие от бременността. Тя е прикрепена посредством плацентарни въси, които са враснали само към горната повърхност на маточната стена, а не я обхващат цялата. Отлепване на плацентата настъпва когато се наруши връзката и с маточната стена. То може да бъде частично, само част от плацентата да се отлепи или пълно.
 
Това състояние настъпва след 22 гестационна седмица и жените обикновено имат характерни оплаквания. Кръвотечението е основен симптом при около 80% от жените с абрупцио плаценте. Изтичащата кръв е тъмна. При 20% от случаите поради специфичната локализация на плацентата в маточната кухина и мястото от което е започнало отлепването и, няма генитално кръвотечение,а се образува хематом.
 
Болката е често оплакване при жените с отлепване на плацентата. Тя е по-силна и отчетлива в случаите на образуване на хематом. Жените много често имат оплаквания от болезненост в кръста.
 
Повишен маточен тонус се наблюдава почти винаги при абрупцио плаценте. Той е израз на повишен контрактилитет на мускулния слой, който е разположен в маточната стена. Основна причина за това оплакване е кръвта, която съпровожда всяко едно отлепване на плацентата. 
 
Освен майката, при това състояние е необходимо да се наблюдава и състоянието на плода, за да се установи навреме и предприемат мерки при наличие на фетално страдание.
 
Отлепването на плацентата е усложнение, което настъпва при около 1 – 2 % от жените през бременността. При голяма част от жените, около 50% състоянието се определя като лека форма и преминава без последващи усложнения.
 
NEWS_MORE_BOX
 

2. Нарушения свързани с положението на плацентата – плацента превия

Положението на плацентата върху маточната стена има важно значение както за периода на раждане,така и за втория и третия триместър, тъй като през тях настъпва нарастване на плода и разширяване на маточната кухина.
 
Плацента превия е състояние, при което плацентата е разположена ниско в долната част на маточната кухина и е предлежаща спрямо плода. В зависимост от разстоянието между плацентата и отвора на цервикалния канал има няколко степени, които определят тежестта на състоянието.
 
Установяването на това състояние през ранниия период на бременността изисква проследяване тъй като при голям процент от жените плацентата се измества към фундуса на матката. Крайно положение достига около 30 -32 гестационна седмица. 
 
Наличието на плацента превия може да доведе до кръвотечение през втория и третия триместър в резултат на нарастване на плода и маточната кухина. Появата на спонтанно генитално кръвотечение, без болка обикновено е признак за предлежаща плацента. Кръвта в този случай е ярка.
 
За да се определи и постави диагноза и при двете състояния – плацента превия и абрупцио плаценте е необходимо ултразвуково изследване чрез което може да се визуализира и определи състоянието на плацентата.