HELLP синдромът е най-опасното усложнение на прееклапмсията и индуцираната от бременността хипертония. Ето и не само защо е важно мониторирането на артериалното налягане по време на бременност.


HELLP синдромът се характеризира с хемолиза (hemolysis), увеличени чернодробни ензими (elevated liver enzymes) и ниски тромбоцити (thrombocytopenia). Представлява акушерско усложнение, като ранната диагноза е важна, защото това състояние е с висока смъртност – над 25%. 


Все още не се знае конкретната причина за развитието на синдрома. Смята се, че е краен стадий на микосъдовата ендотелна увреда и вътресъдова активация на тромбоцитите. Активирането им води до отделяне на биоактивни вещества като серотонин и тромбоксан А, които предизвикват съдов спазъм, струпване на тромбоцити и така допълнително се уврежда ендотела. Хемолизата (разрушаването на кръвните клетки) е резултат от това, че при преминаването на кръвните клетки през свитите и увредени малки кръвоносни съдове, тяхната форма се нарушава и клетките се фрагментират (разпадат се). 


Увеличените чернодробни ензими, от своя страна, могат да се обяснят със запушването на чернодробните съдове от фибринови остатъци. Обструкцията води до некроза, смърт на клетките и така вътреклетъчните ензими се изливат в кръвното русло. 


Синдромът обикновено се развива през третия триместър на бременността, като има вероятност да се диагностицира преди 27-ма гестационна седмица или през първите 48 часа след раждането.


Рисковите фактори при HELLP синдрома са основно свързани с наличието на артериална хипертония и неадекватната й терапия. Конкретно, те са: многоплодна бременност, възраст на бременната над 25 години, прееклампсия при предишна бременност, диабет, хронична хипертония. 


Ранните симптоми са доста неясни и нехарактерни като главоболие, генерализирана умора, болка в корема, гадене и повръщане. Поради сериозността на състоянието е важно всеки случай на вирусноподобно заболяване през третия триместър на бременността да бъде оцененo след изследването на пълната кръвна картина и биохимичните показатели. 

 

NEWS_MORE_BOX


Пълната кръвна картина показва намален хематокрит или намален хаптоглобулин при нормален хематокрит. Това е признак на хемолизата. Чернодробните ензими АСАТ или АЛАТ са над референтните граници, но най-прогностичният фактор за развитие на HELLP синдром е намаленият брой на тромбоцитите (тромбоцитопения). Затова всяка тромбоцитопения около родоразрешнието би трбявало да дава съмнения за HELLP синдром. 


Лечението зависи от гестационната седмица. При развитие на синдрома преди 32-ра гестационна седмица може да се започне консервативна терапия, която се състои в нормализиране на кръвното налягане, ако то е под 160/110 мм Hg, приложение на кортикостероид (Дексаметазон 10 мг на всеки 12 часа) и магнезий.


Най-често използваното антихипертензивно лекараство е хидралазинът. Прилага се с начална доза 5 мг и на всеки 15-20 минути може да се увеличава дозата с още 2,5-5 мг до достигане на диастолно налягане около 90 мм Hg. Други опции са лабетолол или нифедипин.


При тежко протичане на синдорма с болка в дясното подребрие, много ниски нива на тромбоцитите (под 50 000) или след 32-ра гестационна седмица би трябвало да се пристъпи към родоразрешение чрез цезарово сечение. Важно е да се отбележи факта, че епидурална анастезия с катетър се прави само при тромбоцити над 100 000, за да се избегне риска от кървене при пункцията.