Раждането през естествените родилни пътища на жената е нормален физиологичен процес давал живот на човечеството хилядолетия. Природата е осигурила прецизен механизъм за експулсия на бебето от маточната кухина към околната среда. Процесът на нормално раждане зависи от много фактори и понякога може да бъде усложнен от тях. Съвременното акушерство разполага с възможността за оперативно родоразрешение (Цезарово сечение), което обаче не бива да бъде метод на избор без съществена медицинска обосновка, защото може да води след себе си до сериозни ранни или късни усложнения главно за родилката.

 

Основна роля при нормалното раждане имат: родилния обект – бебето и неговите пъпна връв и плацента; родилните сили - маточните контракции и волевите напъни на майката; както и пътищата, през които преминава новороденото - костния таз и меките родилни пътища на жената.


 

Адикватното взаимодействие между всички участници в процеса осигурява оптимално по продължителност и с минимални травми за новороденото и бременната раждане. Отклоненията от нормата за всеки компонентите на родилния процес обикновено води до усложнения на раждането. Една част от усложненията на раждането могат да бъдат диагностицирани и предвидени преди неговото начало. Такива примери са: плацента, лежаща между бебето и канала на маточната шийка; патологична ориентация на бебето в матката (напречно и др); прекомерно едри бебета (най-често при диабет на майката); първично недоразвити кости на малкия таз или предходни счупвания; някои тежки заболявания на бременната (като тежка прееклампсия, диабет и др).

 

Други усложнения на раждането се появяват в неговия хода и изискват активна медицинска намеса и преоценка. Спешни състояния, които налагат бързо оперативно родоразрешение са например изпадане на пъпна връв пред тялото на бебето (пролапс на пъпната връв); отделяне на плацентата преди раждане на бебето (абрупцио на плацентата); силно и трайно забавяне на детските сърдечни тонове и невъзможност за бързо нормално раждане; остро влошаване на придружаващи заболявания на майката, което застрашава живота й. Повечето усложнения на раждането имат подостър или забавен ход на развитие и дават възможност за подпомагане на раждането и завършването му по нормален влагалищен механизъм. Съществено значение за успеха на предприетите мерки е мотивацията и предварителната подготовка на родилката за нормално раждане! Настъпването на усложнения в голям процент са фамилно обусловени, като наследствеността се предава от майка на дъщеря, т.е. още преди раждането те могат да се предвидят и профилактират.

 

Нормалното раждане преминава през три периода, които имат различна придължителност, както по между си, така и в зависимост раждаща за първи път или многораждала е жената. Трите основни периода на раждането са: разширение на маточната шийка (най-продължителен и болезнен); изгонване на бебето от матката навън (най-труден за плода) и период на раждане на плацентата (най-рисков за майката).

 

През първи период на раждането под въздействие на маточните контракции настъпва промяна в шийката на матката, което осигурява необходимото (пълно) разширение, за да може бебето да премине от маточната кухина към външния свят. По време на този период най-често усложнение е установяване на забавено разширение или спиране на разширението, което удължава раждането извън очакваните времеви интервали. 


Обикновено причина за удължаване на първия период на раждането са неадекватни маточни контракции: неритмични, слаби и краткатрайни. Непълноценните маточни контракции са болезнени, но не довеждат до разширение. Характеристиката на контракциите се регистрира с монитор, посредством който се следят едновременно детските сърдечни тонове и маточните контракции. В тези случаи обикновено се взима решение за включване на инфузия (система) с Окситоцин, който е естественият хормон предизвикващ маточни контракции.

 

Чрез ритмично повишаване на вливането се постигат адекватни маточни контракции около 3 до 4 за 10 минути, с което се преодолява забавянето на раждането. По редки причини за обсъжданото усложнение са или несъвместимост между размерите на бебето и костния таз на майката, или непълноценност на маточната шийка (неразтеглива шийка). При функционално несъответствие между размерите на майка и плод се преминава към оперативно родоразрешение. Когато се диагностицира неотстъпчава, нееластична маточна шийка, която не се променя под въздействието на ефективни маточни контракции, се прави опит чрез приложение на медикаменти (спазмолитици, обезболяващи) и/или епидурално обезболяване да се „размекчи“ шийката. В голям процент от случаите мерките дават резултат и раждането завършва по нормален механизъм, когато това не се случи се преминава към Цезарово сечение.

 

По особена форма на усложнение е пукането на околоплодния мехур преди началото на родилната дейност, т. е. преди началото на регулярните и болезнени маточни контракции. Изтичането на околоплодна течност стресира много родилките и води до нервно пренапрежение, което е изключително вредно в тези случаи. Най-подходящо е да се остави раждащата в покой (поне за 12 часа), за да може матката да се интегрира и да започне спонтанна координирана родилна дейност. В случаите, когато маточната шийка е много размекчена, може да се включи система с Окситоцин, но това е по-редка практика. 

 

NEWS_MORE_BOX

 


Възможно е в хода на раждането пъпната връв да се разположи в „ранима“ позиция между главата на бебето и костите на майката и да претърпи значително притискане по време на контракция. Състоянието обикновено има преходен характер и не заплашва сериозно благополучието на бебето. Изразява се в патологична промяна в честотата на детските сърдечни тонове, следи се главно с акушерски монитор и най-често преминава след енергично разместване корема на жената. Когато проследяването на детските сърдечни тонове установи трайно страдание на плода се преминава към оперативно родоразрешение.

 

След настъпване на пълно разширение пред главата на бебето няма шийка и то може да започне смъкване от входа към изхода на костния таз. Започва втори период на раждането - експулсия (изхвърляне) на бебето. Този период е значително по-кратък от първия, но изисква пълна мобилизация на физическите и психическите сили на раждащата. Към силата на маточните контракции се добавя и волевото свиване на коремните мускули на жената, което се нарича напън. Маточните контракции стават по-чести, по-силни и по-продължителни и болката от тях почти се замества от естествено желание за напън. Когато синхронът между контракции и напън е нарушен или общата им работа не осигурава смъкване на бебето към изхода на влагалището, раждането отново се усложнява със забавяне.

 

Първи избор в тези случаи е включване на инфузия с Окситоцин. Ако система вече тече, то тя се увеличава по дебит. Родилката се окуражава и напътства да се напъва силно и продължително, за да може да изроди бебето. Ако предприетите мерки не доведат до раждане и най-вече, ако бебето прояви признаци на страдание, експулсията се подпомага съобразно случая чрез механична помощ добавена към силите на майката (натиск към фундуса на матката) и/или инструментални методи (налагане на форцепс или вакуум).

 

Инструменталните методи за завършване на раждането не заместват маточните контракции на жената, а се добавят към тях. Когато пациентката има съхранени физически сили и следва инструкциите за напън, дадени от медицинския екип, завършване на раждането става чрез налагане на мек вакуумен екстрактор (чашковидна пелота) към главата на бебето и последващо издърпване на плода навън.

 

В случаите, когато жената няма физически резерв, не се включва адекватно при дадени указания или състоянието на бебето изисква бързо раждане, се налагат метални щипци (форцепс) към главата на плода и той се изтегля без допълнителен напън отстрана на майката. При всички случаи на инструментално раждане (с вакуум или форцепс) и когато бъде преценено, че се очакват травми и неправилни разкъсвения на мекия родилен път при раждане на бебето се прави хирургичен разрез (епизиотомия) на изхода на влагалището, за да се минимализира увредата на тазовото дъно.

 

С прерязване на пъпната връв раждането преминава в трети период – отделяне и изхвърляне на плацентата. Най-кратък по времетраене този период е изключително важен за живота и здравето на родилката. Самата жена има по-малко участие при раждане на плацентата в сравнение с предходните периоди. От първостепенно значение са разположението и прикрепването на плацентата към маточната стена, както и ефективността, продължителността и силата на маточните контракции, които отделят плацентата и поддържат матката добре контрахирана за ограничаване на кръвозагубата след раждане. В трети период могат да настъпят най-сериозните усложнения на раждането като неправилно отделяне на плацентата и/или недостатъчно свиване на матката, които за много кратко време да доведат до кръвозагуба, застрашаваща живота на родилката.

 

Когато бъде диагностицирано някое от споменатите усложнения се налагат спешни мерки и мобилизация на целия наличен екип за овладяване на състоянието. Прилагат се медикаментозно лечение, поредица от механични и инструментални манипулации, както и хирургични интервенции с цел запазване живота и здравето на жената. В случаите, когато кръвоизливът не може да бъде ограничен с нито един от споменатите мерки, последен избор може да бъде оперативно отстраняване на матката с цел запазване живота на родилката.

 

Като заключение на вече изложеното, можем да кажем, че раждането през естествените пътища е прецизно настроен физиологичен процес, към който трябва да се стреми всяка здрава бременна. Въпреки вероятността да настъпят усложнения в хода на нормалното раждане, възстановяването на майчиния организъм и качествената адаптация на новороденото към извънутробен начин на живот са най- пълноценни именно след раждане per vias.