Цитомегаловирусът е широко разпространен в световен мащаб и е честа инфекция сред новородените. Вирусът е познат още като човешки херпес вирус тип 5. Дълго време се е считало, че цитомегаловирусната инфекция има второстепенно значение за човека. След множество проучвания се установява, че причинителят е способен да предизвика заболяване през всички периоди от човешкия живот – от вътреутробното развитие до късна възраст.

 

1. Как става заразяването с вируса?


Предаването на инфекцията от болен на здрав човек изисква много тесен контакт. Вирусът се отделя в телесните секрети – слюнка, сперма, цервикален секрет, урина, фекални маси. Ето защо, сексуалния контакт е един от пътищата за разпространението на вируса. Извсетни са и случаи на заразяване при кръвопреливане. Майчино-феталното заразяване също е възможно. То може да стане по няколко начина:

  • Трансплацентарно – директно от инфектирана плацентарна тъкан или чрез асцендирането на цервикалната цитомегаловирусна инфекция;
  • Чрез директен контакт на плода по време на раждането с инфектираната цервикална слуз;
  • След раждането чрез майчината кърма (вирусът се отделя в майчиното мялко) или чрез контакт с телесните секрети на майката, в които се съдържа вирусът.

 

2. Каква е клиничната изява?

Както повечето херпес вируси и този остава дълго време в организма в латентно състояние, без да причинява инфекция и оплаквания. При имунокомпетентни възрастни индивиди е налице инфекциозен процес без клиника. Понякога - при спад в имунитета или по време на бременност, настъпва реактивация на вируса със симтоми от общ характер – субфебрилитет, обща отпадналост и неразположение, болки в мускуклите и ставите, фарингит, лимфаденопатия. В някои случаи е налице и хепатоспленомегалия. Клиничната изява трае от 2 седмици до 2 месеца.

 

Тъй като цитомегаловирусната инфекция в повечето случаи протича асимптомно, много от бременните жени не знаят за нея. Около 15 % от заразените бъдещи майки раждат деца с ниско тегло, микроцефалия, чернодробни урвеждания и нервологични отклонения. Въпреки тежката патология повечето от новородените оцеляват, като на по-късен етап се проявяват усложнения – умствено изостване и глухота.

 

Деца, които са придобили инфекцията вътреутробно от майки с реактивация на вируса (това са майки, който са прекарали първична инфекция през някой от триместрите на бременността или преди това) са частично протектирани от майчините антитела. Една част от новородените загубват слуха си и зрението си, имат хепатоспленомегалия с жълтеница, а понякога и умствена ретардация.

 

3. Как да се предпази бременната от цитомегаловирусна инфекция?

Досега няма разработена ваксина срещу цитомегаловирус. Най-надеждният метод за профилактка на вродената инфекция е да се намали експозицията на бременната жена на рискови условия за заразяване. Това става чрез класическите методи – редовно измиване на ръцете и избягването на контакт с болни лица.

 

NEWS_MORE_BOX

 

4. Как се диагностицира инфекцията?

 

С цел диагностициране на цитомегаловрусна инфекция или с цел скрининг през бременността могат да бъдат изследвани IgG- и IgM – антитела срещу вируса. Ако резултатът е негативен и за двата имонуглобулина, се касае за жени, които не са имали никога контакт с болен от цитомегаловирус в миналото, нямат имунитет и могат да развият първична инфекция при среща с патогена. На тези бременни жени трябва внимателно да се обясни необходимостта от редовното серологично изследване всеки триместър и спазването на добра хигиена - грижливо измиване на ръцете с вода и сапун, особено след контакти с телесни течности на други индивиди.

 

Ако IgG е негативен, а IgM е позитивен, това най-вероятно означава, че е налице развиваща се инфекция. За да се докаже това е необходимо повторение на серологичното изследване след 3 седмици. Персистирането на лабораторната находка е доказателство за налична цитомегаловирусна инфекция.

 

Позитивирането на IgG и негативирането на IgM е показателно за прекарана в миналото първична цитомегаловирусна инфекция. Бременната жена е придобила имунитет, но е възможен рецидив по време на бременността. Повторение на излседването в следващия триместър е препоръчително.