Цезаровото сечение при първа бременност може да бъде причина за усложнения по време на следващи такива. Според анализа на данни от Норвегия, в сравнение с вагиналното раждане, цезаровото сечение при първа бременност удвоява риска за прееклампсия при втора, както и този за патология на плацентата или раждането на дете с тегло, ниско за гестационната възраст.

Д-р Ан Киертиссти Далтвейт от Университета Берген в Норвегия и колегите, при второ оперативно родоразрешение рискът при следваща бременност се покачва още повече. Не трябва да се забравя обаче, че и факторите довели до избор на цезаровото сечение, с голяма вероятност ще са на лице и при други бременности, водейки след себе си и съответните рискове.