Цервикалната недостатъчност се наблюдава в около 1% от бременните и представлява състояние, което оказва важно влияние върху нормалното протичане на бременността. Основният метод, който предотвратява усложенията от цервиланата недсотатъчност, се нарича серклаж. Въпреки, че тази техника се прилага от повече от век, все още не са напълно изяснени препоръките кои точни пациенти биха имали полза от процедурата. 


Цервикаланта недостатъчност няма точно определение, обикновено представлява дилатацията (разтягането, разкритието) и скъсяването на маточната шийка преди 37-мата гестационна седмица при липса на родилни признаци. Асоциира се с безболкова, прогресивна дилатация на шийката през втория и началото на третия триместър.


Цервикалната недостатъчност се предизвиква от невъзможността да се поддържа бременността заради функционален или структурен дефект на маточната шийка. Усложненията от това състояние включват преждевременно пукане на околоплодните мембрани (обвивки), преждевременно раждане или спонтанен аборт. 


 

NEWS_MORE_BOX


Състоянието идва с харакерна медицинска история (анамнеза) за повтарящи се неуспехи да се износи докрай бременността, прекратявана около средата на бременността (по време на втория триместър). Минало преждевременно пукане на околоплодните мембрани преди 32-рата гестационна седмица е фактор, който увеличава съмнението за наличие на цервикална недостатъчност. 


Друг рисков фактор за това състояние е минало измерване на дължината на маточната шийка под 25 мм преди 27-мата гестационна седмица. Предишни травми и процедури на шийката като конизация трябва да бъдат отразени при клиничната оценка. Аномалиите и заболяванията на колега (синдром на Елерс-Данлос) оказват важно влияние върху интегритета на маточната шийка. 


Интересно е, че все още няма диагностичен тест, който да доказва цервикална недостатъчност. Голяма част от диагностичното мислене е изключването на други причини за загуба на бременноста прези третия триместър. 


Заради този факт е важно да всяка бременност да се подлага на скрининг и да се оцени индвидуланата вероятност на наличие или отсъствие на цервикална недостатъчност. В този етап е от значение обстоятелствения разговор с бременната относно нейната медицинска история и клиничия опит на акушер-гинеколога. 


Ехографското изследване на маточната шийка оценява един от критериите за наблюдаване на сътояние, а именно дължината на шийката. Измерването ѝ под 25 мм преди 27-мата гестационна седмица увеличава риска от преждевременно раждане или загуба на плода. 


Гинекологичният преглед със спекулум оценя втория критерий, който е дилатацията на матчната шийка. Безболковото разкритие, което не е придружено от маточни контракции може да наведе клиничното мислене към цервикална недостатъчност. 


Следвай следващите статии за повече информация относно методът серклаж, използван за предотвратяване на усложненията от цервикалната недостатъчност.