Цервикалната недостатъчност предсталвява дилатация (повишено разкритие)  и скъсняване на маточната шийка, което може да доведе до усложения като преждевременно раждане, преждевременно спукване на околоплодните мембрани и загуба на плода по време на бременността. Терапевтичната процедура, която възпрепятства достигането до горепосочените състяния, се нарича серклаж. 


Индикациите за поставянето на серклаж могат да произлизат от клиничната история, свързана с предшестваща бременност, или откриването на скъсение и/или дилатажия на маточната пийка по време на настоящата бременност. Така процедурата се дели на профилактична или терапевтична. 


Профилактичният серклаж се поставя на бременни, които са оценени с висок риск от развитие на цервикалана недостатъчност по време на настоящата бременност. Оценката за този рикс се прави въз основа на фактори, описани в първата част на материала „Цервикална недостатъчност и серклаж“. Профилактичният серклаж се поставя между 12-та и 14-та гестационна седмица. Преди поставянето на серклаж е препоръчително да се извършни генетичен скрининг с ехографско изследване. Идеята на тази предварителна стъпка да се потвърди, че поддържането на бременността би довело да раждането на здрав плод.

 

NEWS_MORE_BOX


Други тестове, който трябва да се извършат преди процедурата са микробиологично изследване на урината на вагината. При откирване на инфекция, първо се лекува нея и след това се пристъпва към серклаж. 


Съществуват две техники за поставяне на серклаж – метод на Макдоналд и метод на Широдкар. Те не се различават изключително много една от друга. И в двата случая се поставя сутура (шев), обхващаща по окръжността маточната шийка. След това възелът под формата на ласо се затяга и това не позволява допълнително разкритие при по-нататъшното протичане на бременността.


Описани са и два вида двойно поставени серлажа. Не съществува доказателство, че един метод или техника е по-добър от останалите. Начинът на поставяне на серклаж зависи от местните болнични практики и опита на лекаря. 


Като всяка хирургична интервенция поставянето на серклаж също е свързана с някои усложнения като развитие на постоперативна инфекция и увеличаване на случаите на нормално раждане, преминало към Цезарово сечение по време на родилния процес. 


При приближаването към 36-та-38-ма гестационна седмица серклажът се премахва при нормално протичане на бременността. При всяко съмнение за преждевременно раждане или системна инфекция на жената (сепсис) възелът около маточната шийка трябва да се премахме по спешност. 


При бременни с цервикална недостатъчност се препръчват следните съвети: да се изследват ехографски на всеки две седмици след 16-тата гестационна седмица, да намаляват физическата активност и да се спре тютюнопушенето, ако са пушачи. Продължителното стоене в право положение, честото вдигане на предмети са дейности, който трябва да се избягват. 


Решението да се намали риска от повтаряща се загуба на бременността между 14-тата и 26-тата гестационна седмица чрез поставянето на серклаж трябва да бъде персонализирано српямо личната медицинска история на бременната и състоянието на нейната маточна шийка.