Цервикалният скрининг по време на бременност е задължителен, освен ако бременната няма две последователни цитонамазки без отклонения от нормата за последните 2 години. Бременността не е застрашена при вземане на цитонамазка. Прави се още на първите посещения от проследяващия бременността лекар, заедно с другите задължителни изследвания.


CIN (цервикална интраепителна неоплазия) представлява преканцероза – изменения на клетъчно ниво, които, ако не се лекуват, могат да се превърнат в ракови изменения. Честотата на CIN –  по време на бременност е сравнително висока и варира между 0,19% и 6,7%. CIN1 съставлява до 86% от всички преканцерози по време на бременност, а CIN3 0,1% - 0,2%.


Лечението на цервикалните преканцерози се извършва след раждането, в случай, че се изключи ранна инвазия. Така основният акцент пада върху колпоскопската диагноза на цервикална интраепителна неоплазия и едновременно изключване на инвазия по възможно най-минимално инвазивния начин.


 

Поведение при абнормни цитонамазки на бременни

Колпоскопското изследване е средство за верификация на абнормни цитонамазки. Бременността повлиява и води до значителни промени върху маточната шийка – засилена васкуларизация, застой, оток, уголемяване на екзоцервикса (външната част на маточната шийка), ранимост на епитела, децидуална ектопия и контактно кървене. Те се засилват с напредване на бременността. Затова колпоскопията в хода на бременността изисква специфична подготовка.


Щипкова биопсия се извършва при колпоскопски индикации и под колпоскопски контрол. Съществува засилен риск от кървене, което се овладява с монсалова паста или тампонада.


Чрез колпоскопия се установяват зони, суспектни за инвазия. Ранната инвазия най-често е малка зона, заобиколена от обширна зона с цервикална интраепителна неоплазия. Най-значимият колпоскопски белег за инвазия са атипичните съдове. При такава находка е важно да се определи дълбочината на инвазия, като ексцизионната биопсия е силно препоръчителна. Обемът на ексцизираната тъкан варира индивидуално и се базира на колпоскопията. Целта на ексцизията е само диагностична – определяне на дълбочината на инвазия в милиметри.

 

Лечебна конизация не трябва да се предприема. Колкото по-голям е обемът на ексцизираната тъкан, толкова нараства рискът за ексцисивно кървене, аборт или предтерминно раждане. Ексцизионен метод на пръв избор е бримковата ексцизия. Размерът на бримката се избира индивидуално, а оптималната дълбочина на ексцизия е 6-10 мм.


Ендоцервикалният кюретаж е контраиндициран при бременни жени!

  • Какво е поведението, ако резултатът е Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (ASCUS)?

Касае се за лека дисплазия с незначителни клетъчни промени, без атипизъм. Счита се, че при бременни с такива цитологии, рискът за инвазия е минимален. Извършването/неизвършване на колпоскопия не повлиява поведението и прогнозата. Пациентката подлежи на цитонамазка 3-4 месеца след раждането.

 

  • Ако резултатът от цитонамазката е Low-grade squamous intraepithelial lesion (LGSIL)?

Става въпрос за умерена дисплазия, при която има умерено абнормни клетъчни изменения, представляващи възможна преканцероза.
Задължително се извършва колпоскопия. Ако липсват колпоскопски данни за инвазия, не се налага вземане на щипкова биопсия. Ако цитологичната и колпоскопска находка корелират, не се налага проследяване до края на бременността. Няма онкологични индикации за Цезарово сечние.
Пациентката подлежи на цитонамазка 6-8 седмици след раждането.

 

  • Когато имаме цитологичен резултат High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HGSIL)?

Представлява преканцероза, изразена интраепителна лезия с дисплазия.
Прави се незабавно колпоскопско изследване – при колпоскопски данни за нискостепенна лезия не се препоръчва биопсия. Ако колпоскопията показва високостепенна лезия се извършва прицелна щипкова биопсия. При данни за инвазия (атипични съдове) – показана е бримкова ексцизионна биопсия. Ако не се диагностицира инвазия, цитология и колпоскопия са показани по време на бременността след 12 седмици проследяване, както и 6-8 седмици след раждането. Повторни биопсии се извършват само при колпоскопски или цитологични данни за инвазия.
HGSIL/CIN2-3 не трябва да се лекуват по време на бременност, при условие, че се изключи ранна инвазия.

 

  • Какво е поведението при Adenocarcinoma in situ?

Незабавна колпоскопия! Всяка атипична находка се биопсира. При липса на колпоскопски атипизъм, няколко слепи биопсии влизат в съображение. Ендоцервикалният кюретаж е контраиндициран!
При рак на маточната шийка и решение за запазване на матката се извършва корпорално цезарово сечение (избягва се долния утеринрн сегмент и риска от карциномна дисеминация). Правят се максимални усилия за раждане след 37-ма гестационна седмица.
Онкологичното лечение може да започне една седмица след неусложнено цезарово сечение. Химиотерапия не се прилага в 1-ви триместър и след 35-та гестационна седмица.