Бременността е физиологичен период от живота на жената, който обхваща времето от оплождане на зрялата яйцеклетка до раждане на развилия се плод. Нормалната продължителност на една бременност е 40 гестационни седмици или 280 дни (10 лунарни месеца). По време на бременността майката и плодът могат да бъдат изложени на действието на различни инфекциозни агенти, които могат да причинят различни увреди. Един от този инфекциозни причинители е едноклетъчният паразит Toxoplasma gondii, който води до развитие на токсоплазмоза.

 

Едноклетъчният паразит T. gondii предизвиква заболяването токсоплазмоза, което по време на бременност може да бъде особено опасно. Междинен гостоприемник на паразита е човекът, домашни и диви животни като свине, гризачи и др., а краен гостоприемник са представители на семейство Котки.


 

Заразяването на човек става при консумиране на храна или вода, съдържащи ооцисти (напр. недобре термично обработено месо, недобре измити плодове и зеленчуци) или при почистване на котешка тоалетна. Вътреклетъчният паразит преминава трансплацентарно и може да доведе до развитие на вродена токсоплазмоза. По тази причина бременните жени трябва внимателно да измиват плодовете и зеленчуците, които консумират, да се хранят с добре термично обработено месо и в случай на отглеждане на котка в дома да отстъпят грижите за нея на друг член от семейството.

 

Какви са симптомите на токсоплазмоза и какво влияние върху плода оказва паразитът?

Симптомите от страна на бременната жена са доста неспецифични, грипоподобни – отпадналост, главоболие, повишена температура, лимфаденопатия и др. В голям процент от случаите протича безсимптомно. Ако пациентката е преболедувала токсоплазмоза преди повече от 3 месеца преди да забременее, не съществува риск за плода, тъй като има изградени IgG антитела. Ако бременната се разболее непосредствено преди или по време на бременността такива антитела липсват и паразитът преминава и предизвиква увреждания на плода.

 

При заразяване с токсоплазмоза през първи триместър рискът от трансплацентарно предаване на инфекция е нисък, но уврежданията, които настъпват през този период на органогенеза, са много по-сериозно и тежки. При боледуване през трети триместър рискът от предаване на инфекцията трансплацентарно е много висок, но обикновено увредите, които възникват са по-леки. За вродената токсоплазмоза е характерна триадата – хидроцефалия, мозъчни калцификати и хориоретинит. Сред уврежданията, които могат да настъпят още са: спонтанен аборт, мъртво раждане, преждевременно раждане и др.

 

Диагностицирането на токсоплазмозата се извършва на базата на серологични изследвания, ултразвуково изследване и амниоцентеза. Важно значение има разграничаването на остра от стара (хронична) инфекция. С помощта на серологичните методи се откриват IgM и IgG – антитела. При остра инфекция са завишени нивата на IgM-антителата, докато IgG-антителата се започват да се повишават около 1-2 седмици след активната инфекция. Наличието само на IgG-антитела говори за прекарана инфекция и изграден имунитет, което не носи риск за плода.

 

Диагнозата може да се постави и при ултразвуково изследване, при което се визуализират дефекти като микроцефалия, хидроцефалия, мозъчни калцификати, асцит, дилатация на вентрикулите. При съмнения за вродена токсоплазмоза може да се реализира и амниоцентеза.

 

При придобиване на инфекцията непосредствено преди забременяване или по време на бременност през първите 18 г.с. лечението е антибиотично, като избор за терапия е макролидът спирамицин. След 18-та г.с. се провежда тройна терапия, включваща следните медикаменти: пириметамин, сулфадиазин и високи дози фолиева киселина (15 мг на всеки 3 дни).

 

За превенция от заразяване с токсоплазмоза се препоръчва изследване преди и непосредствено след забременяване. Нужно е консумираните плодове и зеленчуци да са добре измити, а месото да премине през предварителна топлинна обработка. Установено е, че по козината на котките не се откриват ооцисти, поради което заразяване не може да се осъществи по този начин. Риск съществува при регулярни почистване на котешката тоалетна, тъй като ооцистите се откриват в изпражненията на животното.

 

Токсоплазмозата е сериозно инфекциозно заболяване, част от т.нар. TORCH-синдром (токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус и херпес-симплекс вирус). Превенцията и ранното диагностициране и лечение на състоянието са от изключително значение за намаляване риска от вродени малформации и в основата на раждане на здраво дете.