Нов тест получава много точни и бързи резултати за промени във вагиналните бактерии и кореспондиращи имунни реакции при бременни жени.

 

Тези изменения най-често се асоциират с по-висок риск от преждевременно раждане.


 

Прилагането на този тип тест може да помогне на лекарите да идентифицират жените изложени на по-голям риск в по-ранен етап от тяхната бременност.

 

Това ще позволи навременно и по-целенасочено приложение на превантивна терапия. Акушер-гинеколозите ще могат да наблюдават с повишено внимание тези жени.

 

Учени от изследователския център за недоносени деца March of Dimes към Imperial College London публикуват информация за своето откритие и резултатите от проведеното проучване в сп. Nature.

 

Известно е, че вагиналните инфекции могат да допринесат за риска от преждевременно раждане, но до момента не беше разработен бърз и ефективен метод за детекция.

 

Учените проектираха устройство, което само за няколко минути може да отчете както състава на микробиома, така и възпалителния статус на пробата, направена по време на бременността.

 

Тестът много бързо анализира наличните химични елементи, за да определи вида бактерии във влагалището и възможните имунни отговори към тях.

 

В проучването си учените изследват повече от 1000 проби на 400 бременни жени.

 

При тези, при които се наблюдават много различни бактерии или различни бактерии по време на самата бременност, се отбелязва по-висок риск от преждевременно раждане и по-голяма вероятност за възпаление.

 

Установява се голяма ефективност на теста при химическото им профилиране. Учените считат, че той е толкова ефективен колкото течната хроматография с масспектрометрия, която нормално се прилага.

 

Те имат желание да регистрират новия тест, който са разработили и да потърсят регулаторно одобрение за използването му във Великобритания, Европа и в Северна Америка.

 

Също така, планират да разработят миниатюрна версия на теста, която може да се използва по-широко в клиниките и би позволила масовото тестване на жените.

 

Според изследователите този тест би могъл да има широко приложение и в други области, засягащи здравето на жените - например при бактериална вагиноза, HIV и папиломавирусна инфекция, цервикална дисплазия, неуспешно инвитро оплождане и спонтанни аборти.

 

Въвеждането на този тест в научните изследвания и в клиничната практика може да има голям ефект върху възможността за превенция на различни заболявания при жените.

 

Източници:

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26215-w