Предишната статия беше посветена върху симптомите и правилната диагноза на следродилната депресия.Тази ще даде повече информация върху различните видове психотерапия, които могат да се приложат за като лечение при това състояние.


Психообучение

Целта е да се помогне на майките и семействата им разберат симптомите на състоянието и характера на заболяването. Хората научават за възможните терапии и стратегии за справяне със симптомите. NEST-S програма

Грижата за себе си е често неглижирана от жените със следродилна депресия в перинаталния период. Тогава те са за загрижени да посрещнат потребностите на новороденото и на членовете на семейството си. 


Грижа за себе си означава да се направи положителна промяна в ежедневието си, която да намали депресията. За целта се използва съкращението NEST-S. Пълноценното хранене (Nutrition), физическите упражнения за 20 минути всеки ден (Exercise), достатъчният сън (Sleep) и 20 минути на ден време за себе си (Time for self) са в основата на грижата за себе си. Емоционалната подкрепа (Support) от семейството също е важна.


Разум-тяло модалност

Въпреки, че много религии и култури са основани на връзката между ума и тялото, едва наскоро западната цивилизация признава сложните възможности физическото състояние да се повлияе от състоянието на ума и обратно. 


Техники като йога, медитация, хипноза, тай чи, терапия с изкуство намаляват стреса и като цяло подобряват настроението в перинаталния период. Релаксационни техники са диафрагменото дишане и прогресивното успокояване на мускулите.


Когнитивна поведенческа терапия

Този вид терапия има за фокус да обясни как мислите могат да повлияят емоционалното състояние, което, от своя страна, може да промени държанието. При когнитивната поведенческа терапия жените се опитват да идентифицират негативните мисли, да разберат ефекта им върху настроението и да се опитат да заменят безпокойството с реалистични мисли и правилни предположения.

 

NEWS_MORE_BOX


Комбинацията между психообучението, грижата за себе си и когнитивната поведенческа терапия дават много добри резултати при умерено тежка и тежка депресия. 


Интерперсонална терапия

Този вид терапия се основата на прехода между различните роли, които имаме в обществото или промяната в отношенията ни с околните. Това ни учи на нуждата да се адаптираме към промяната в ежедневните ситуации. 


Интерперсоналната терапия е краткосрочна и комбинацията между нея и прием на антидепресанти са ефективни при следродилна депресия. 


Медикаментозна терапия

Фармакотерапията е следващото ниво на терапия. Антидепрасантите са първа линия на лечение. Използват се serotonin reuptake inhibitors (SSRI), serotonin-norepinefrin reuptake inhibitors (SNRI) и трициклични антидепресанти. 


Някои жени изпитват притеснение, че тези медикаменти могат да увредят новороденото, като преминат през кърмата. За сега проучванията са строго лимитирани и не представят недвусмислени резултати за увреда на детето. 


Фундаментът, който се използва при назначението на терапията при следродилна депресия, е рискът от използването на медикамента да е по-малък, отколкото да не се приложи. Най-често използваните лекарства са циталопрам 10-40 мг на ден, есциталопрам 5-20 мг дневно, флуксетин 20-80 мг дневно, пароксетин 20-60мг на ден, амитриптилин 75-200 мг дневно.