Според ново изследване на Световната здравна организация (СЗО), цезаровото сечение продължава да нараства в световен мащаб.

 

Към момента повече от 1 на всеки пет 5 раждания е чрез цезарово сечение (или 21%) и се очаква този дял да продължи да се увеличава през следващото десетилетие и да достигне близо една трета, или 29%, от всички раждания до 2030 г.


 

Цезаровото сечение може да бъде животоспасяваща операция в ситуации като продължително или затруднено раждане, фетален дистрес или атипични предлежания на плода.

 

В изследването на СЗО се посочва, че не всички цезарови сечения, извършвани в момента, са необходими по медицински причини, което може да изложи жените и бебетата на ненужен риск от краткосрочни и дългосрочни здравословни проблеми.

 

Излишните хирургични процедури създават риск от обилно кървене, инфекция, по-бавно възстановяване след раждането, затруднено кърмене, забавяне на контакта кожа до кожа, както и повишена вероятност от усложнения при бъдеща бременност.

 

Има значителни различия в дела на цезаровите сечения в отделните региони на света. В най-слабо развитите страни около 8% от жените са родили чрез цезарово сечение, като само 5% са в Африка на юг от Сахара.

 

Същевременно в Латинска Америка и Карибския басейн честотата им достига до 4 на 10, или 43% от всички раждания. В пет държави (Доминиканска република, Бразилия, Кипър, Египет и Турция) цезаровото сечение вече превишава вагиналното раждане.

 

Честотата на цезарово сечение в световен мащаб се е увеличила от около 7% през 1990 г. до 21% днес. Ако тази тенденция се запази, до 2030 г. най-високите нива вероятно ще бъдат в Източна Азия (63%), Латинска Америка и Карибите (54%), Западна Азия (50%), Северна Африка (48%) Южна Европа (47% ) и Австралия и Нова Зеландия (45%), показва изследването.

 

От СЗО подчертават значението на уникалните нужди на всяка жена по време на бременност и раждане и препоръчват дейности, с които да се намали дела на цезаровите сечения.

 

За целта могат да послужат обучителни мероприятия, които ангажират жените активно в планирането на тяхното раждане, като семинари за подготовка за раждане, програми за релаксация и психосоциална подкрепа за тези, които се страхуват от болката.

 

Постоянният мониторинг и редовните одити на цезаровите сечения в болниците биха могли да предоставят своевременна обратна връзка на здравните специалисти. Друга подходяща мярка е търсенето на второ медицинско мнение относно необходимостта от провеждането на цезарово сечение, посочват от СЗО.

 

С цел да се намалят цезаровите сечения, трябва да се осигури съвместен модел на родилна грижа, в който акушерката има водеща роля с осигурено 24-часово разположение на акушер-гинеколог.